Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Pojedinačna organizacija može imati višestruke uloge po REACH propisu i njene obaveze mogu u velikoj meri varirati u zavisnosti od više faktora.

U SGS-u razumemo složenost zahteva REACH propisa. Možemo izvršiti analizu REACH uticaja na vaše poslovanje i ponuditi pragmatična rešenja da vam pomognemo da razumete svoje obaveze i postignete usaglašenost.

Priroda vaših obaveza prema REACH zavisi od faktora kao što su vaša uloga u lancu snabdevanja, da li proizvodite i/ili koristite hemijske materije, njihovo poreklo i osobine proizvoda koje vaša organizacija kupuje, proizvodi ili prodaje. Naš cilj je da pomognemo vašoj organizaciji da definiše svoje uloge kroz REACH analizu, otkrivanje ključnih prioriteta na koje se usredsređuje pre svake faze usklađenosti i da pruži te usluge efikasno.

Saznajte kako REACH utiče na vas

SGS će sprovesti početnu procenu da utvrdi kakav je uticaj na vašu kompaniju i vaše materije ili proizvode. To obuhvata: 

  • izradu popisa hemijskih supstanci;
  • sprovođenje analize lanca snabdevanja;
  • sprovođenje analize stanja podataka;
  • procenu vaših obaveza;
  • procenu vaše uloge u okviru REACH propisa;
  • pregled i reviziju klasifikacije i obeležavanja;
  • pripremu detaljnog akcionog plana.

Zbog čega SGS?

Naša stručnost za REACH, u kombinaciji sa konsultantskim uslugama i poznavanjem različitih tržišta, čine nas idealnim partnerom za postizanje usaglašenosti. Saznajte više o tome kako vam SGS može pomoći da razumete posledice REACH propisa po vašu organizaciju.