Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kao trgovac na malo koji uvozi električne i elektronske proizvode u Evropsku Uniju, vaša je odgovornost da dokažete da je vaša roba u skladu sa odgovarajućim smernicama zakonodavstva i ispitivanja za RoHS.

Upravljanje lancem snabdevanja, od sirovina do isporuke komponenti, zahteva efikasan i snažan sistem upravljanja kvalitetom. Morate osigurati ispitivanje i kontrolni mehanizam kako bi obezbedili i dokazali da uvezeni proizvodi ispunjavaju neophodne uslove.

SGS ima koncept po delovima za RoHS prodavca/uvoznike koji omogućava sveobuhvatno rešenje koje zadovoljava RoHS propise u Evropskoj uniji, kao što je RoHS Direktiva br. 2002/95/EC. Pored toga, možete kombinovati ovo rešenje sa našim drugim kontrolniim službama, uključujući završnu nasumičnu kontrolu i sertifikaciju sistema kvaliteta ili upravljanja životnom sredinom.

Naš koncept po delovima RoHS vam pomaže da upravljate rizikom u lancu snabdevanja podelom proizvodnog procesa u ​​tri dela:

  • Ispitivanje komponenti (materijala)
  • Tehnička kontrola/zaštita
  • Kontrola/provera RoHS fabrike

Možete da kombinujete ove delove da se postigne kvalitet i sistem kontrole po meri, u skladu sa vašim potrebama. Naša globalna mreža stručnjaka i laboratorija podrazumeva da je ovo fleksibilan i ekonomičan način za ispunjenje vaših RoHS obaveza.

Proverite da li je obavljeno odgovarajuće RoHS ispitivanje na proizvodima koje uvozite i prodajete na malo sa SGS-om.