Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ukoliko je u vašem poslovanju prisutna izlozenost opasnim materijama, naši timovi za hitno planiranje su spremni da za vas preuzmu kontrolu u upravljanju hitnom situacijom.

Pozovite nas još danas u vezi akcionog plana kako biste zaštitili reputaciju svoje firme i životnu sredinu u slučaju vanrednog stanja.

Za uspešno upravljanje incidentima potrebna vam je neposredna intervencija da bi vam pomogna u zaštiti vaših ljudi, vaših proizvoda i životne sredine. Kada dođe do vanredne situacije, sposobnost iskusnog, dobro obučenog osoblja sa odgovarajucom opremom je jako bitna za ublažavanje uticaja nezgoda.

Naši timovi za intervenciju vas spajaju sa svetskom mrežom specijalista nudeći upravljanje vanrednom situacijom u svako doba tokom cele godine. Mi koristimo najnoviju bezbednosnu opremu (uključujući pakovanje, apsorpciju i bezbednosni materijal, kontejnere, pumpe i opremu za merenje) i možemo da vam pružimo pogone za sigurno uklanjanje, skladištenje i odstranjivanje otpada.

Naša služba će se pobrinuti da imate podršku i budete informisani u svako doba da bi vaše poslovanje bilo u skladu sa svim vladinim odredbama. Vi ćete dobiti:

  • Neposrednu pomoć inspektora koji će napraviti detaljan izveštaj na mestu nezgode
  • Interventni tim za bliski rad sa lokalnim organima vlasti, organima za sprovođenje zakona i osobljem lokalne hitne službe, u cilju sprečavanja bilo kakvog širenja zaraze 
  • Pristup našim timovima ovlašćenih laboratorija za pažljivo kontrolisanje uzoraka zemljišta, vode i vazduha
  • Koordiniranu komunikaciju, tako da budete informisani u svakoj fazi akcije
  • Podršku našeg multidisciplinarnog tima u svako doba (interventni tim, laboratorijske usluge, analiza, stručnjaci za otpad i životnu sredinu, pristup izveštajima i podacima)
  • Remedijaciju i stručnost za obnovu terena

Naše kontrolisanje i izveštaji su nezavisni i obuhvataju detaljnu intervenciju u cilju pomoći pri konačnom presudnom sređivanju vanredne situacije.

Izbegnite rizik nepripremljenosti za vanrednu situcaiju – za vaš integrisani plan upravljanja incidentom pozovite još danas naš iskusni tim