Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Stvorite nove poslovne prilike, upravljajte rizicima i smanjite ih i predstavite svoj hotel turističkim agencijama i putnicima pomoću SGS-ovog programa izvanredne ugostiteljske ponude.

Sistem međunarodnih ocena zavisi od formata, ključnih pokazatelja učinka i prozirnosti. Naš program izvanredne ugostiteljske ponude vam pomaže da se istaknete tako što vam omogućava da ponudite kupcima, turističkim agencijama i osiguravačima verifikovanu potvrdu o tome da vaša organizacija primenjuje sisteme upravljanja životnom sredinom i bezbednošću hrane.

Za razliku od postojećih sertifikacionih šema, ovaj program je dobrovoljan i zasniva se na redovnim i nenajavljenim ocenama organizacije koje daje treća strana. On garantuje da je rukovodstvo organizacije svesno potencijalnih rizika i da preuzima odgovarajuće mere da ih smanji.

Moduli

Ovaj program odslikava potrebe tržišta i sadrži jedan obavezni modul o bezbednosti hrane i niz opcionih modula. Opcioni moduli se trenutno razvijaju.

Bezbednost hrane

  • Svi aspekti izvora, upravljanja i pripreme hrane
  • Higijena i čistoća ostave i prostora za pripremanje i posluživanje hrane

Svi opcioni moduli zadovoljavaju specifične potrebe organizacija i kupaca i imaju standarde radne procedure i listu za proveru.

Rezultati provere mogu da se koriste za određivanje repera i poređenje između preduzeća na nacionalnom i međunarodnom nivou. Naši proveravači imaju ujednačene rezultate bez obzira na to gde se nalaze, što omogućava poređenje rezultata provere širom sveta. Osim toga, kupci mogu da prepoznaju i analiziraju trendove pomoću alatke Steton.

Proces

Firme koje učestvuju u ovom programu slažu se oko uključivanja modula, minimalnog broja intervencija i redovnih nenajavljenih ocena. Broj ocena na licu mesta zavisi od učinka organizacije i prepoznatih rizika. Ispitivanje svih uzoraka se obavlja u laboratoriji akreditovanoj prema standardu ISO 17025.

SGS-ova oznaka učinka

Organizacije koje ispunjavaju kriterijume programa izvanredne ugostiteljske ponude mogu da se prijave za sticanje sertifikata o usaglašenosti i koriste SGS-ovu oznaku učinka na lokaciji, kao i marketinške alatke za naglašavanje uspeha.

Kombinacija obaveznih i opcionih programa

Naš program izuzetne ugostiteljske ponude kombinuje pravne zahteve za usaglašenošću sa najboljim opcionim programima.

  • SGS-ov praćeni higijenski program
  • Knjiga zakona o hrani (Codex Alimentarius) CAC/RCP 1 – 1969 Rev. 4 (2003)
  • Preduslovi za HACCP
  • Udruženje turističkih agencija – higijena hrane, željeni kodeks prakse (jun 2007)
  • Pregledana ograničenja ispitivanja, ispiranje: DIN 10516:2009-05, higijena hrane – čišćenje i dezinfekcija
  • Važeći lokalni propisi

Zašto treba da izaberete SGS-ov program izvanredne ugostiteljske ponude?

Imamo stručnjake u skoro svim delovima sveta koji govore lokalne jezike, razumeju kulturu lokalnog tržišta i dosledni su i pouzdani u radu. S obzirom da imamo najveću svetsku nezavisnu mrežu stručnjaka iz oblasti ugostiteljstva i hrane, svim kupcima pružamo usluge na ujednačen način.

Kontaktirajte nas odmah da biste saznali više.