Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS služba za obuku u vezi higijene hrane osigurava da će vaša organizacija biti usaglašena sa industrijskim standardom propisa o higijeni hrane.

Naša obuka iz oblasti higijene i bezbednosti hrane smanjuje šanse kontaminacije hrane ili trovanja hrana, štiteći i stanovništvo i vašu reputaciju.

Radeći sa Highfield, globalnim snabdevačem materijala za obuku u vezi bezbednosti hrane, pružamo obuku obrađivačima hrane, maloprodajama, dostavljačima hrane kao i mnogim organizacijama uključenim u lanac snabdevanja hrane. Ako je vaša kompanija u okviru jedne od ovih kategorija, imate zakonsku obavezu da:

  • Primenite sistem upravljanja bezbednošću hrane
  • Osigurate da svi članovi osoblja prisustvuju odgovarajućim kursevima iz higijene hrane
  • Održavate odgovarajuće standarde higijene hrane  

Mi izdajemo higijenski sertifikat za bezbednost hrane onima koji pohađaju naše kurseve, koji su organizovani u tri nivoa obuke:

  • Nivo 1: Kursevi predviđeni za rukovaoce hranom sa malim rizikom, koji ne dolaze u direktni kontakt sa hranom (npr. osoblje u baru, kelneri, nosači u kuhinji)
  • Nivo 2: Kursevi predviđeni za visokorizične rukovaoce hranom, koji dolaze u kontakt sa hranom, ili oni koji su odgovorni za kritične kontrolne tačke - kao što je istaknuto u šemi sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP) vaše kompanije
  • Nivo 3: Kursevi predviđeni za one na položajima nadzora ili upravljanja, koji su odgovorni za rukovaoce hranom

Obučavanje vašeg osoblja i rukovodioca najboljim praksama higijene je važan korak u razvoju kulture bezbednosti hrane. Ako se to ne učini povećava se rizik od zagađenja hrane i slabog zdravlja stanovništva. Za uzvrat, ovo može dovesti do nezadovoljstva korisnika, mogućih velikih pravnih troškova i gubitka vaše dobre reputacije i tržišnog udela.

Kontaktirajte SGS sada da biste otkrili kako naša obuka iz oblasti higijene hrane može da vam pomogne da izbegnete ove probleme, obezbedite usaglašenost sa propisima i zaštitite korisnike.