Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uticaj organizacije na vodu ili količina vode koju ona direktno ili indirektno koristi, sa uticajem na tu vodu, od rastućeg je interesa za zainteresovane strana, potrošače i mnoge međunarodne organizacije. Novi standard ISO 14046 za uticaj na vodu razvijen je kao odgovor na tu zainteresovanost. Svoju privrženost tom inovativnom programu za vodu možete da pokažete verifikacijom uticaja na vodu prema ISO 14046 i obukom SGS-a u vezi sa uticajem na vodu.

Pre pojave ISO 14046 nije bilo međunarodnog standarda u vezi sa korišćenjem vode. Organizacije primenjuju različite tehnike da bi dostigle podatke koji se odnose na potrošnju vode za izveštaje o zaštiti životne sredine ili pakovanju proizvoda i dokumentaciji. ISO 14046 uključuje konzistentne alate za merenje korišćenja vode, pored sistema menadžmenta i naboljih procesa i praksi u delatnosti.

Verifikacija SGS-a prema ISO 14046 uključuje sveobuhvatnu analizu korišćenja vode i vašeg sistem upravljanja vodom. Potvrđujemo da vaša organizacija zadovoljava zahteve standarda ISO 14046. Kada se udružite sa SGS-om za verifikaciju vašeg uticaja na vodu, koristićete naš svetski ugled kao vodećeg pružaoca usluga provera i verifikacija za širok opseg međunarodnih standarda. Proveravači SGS-a temeljno poznaju te standarde. Oni su sposobni da vam daju podatke o vašem korišćenju vode i da daju preporuke o načinima kako da svoju organizaciju dovedete u sklad sa standardom ISO 14046.

Verifikacija uticaja na vodu prema ISO 14046 preko SGS-a, obezbeđivanjem dokaza vašeg prihvatanja novog standarda daje vam konkurentne pozicije. Kontaktirajte SGS da biste saznali više o razvoju standarda ISO 14046 i o procesu verifikacije.