Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sačuvajte svoje vodene resurse za budućnost.

SGS-ove studije o podzemnim vodama vam pomažu da formulišete plan za upravljanje vodom koji predviđa rizike od kontaminacije i prilagođava se vašim budućim potrebama. Pozovite naše kvalifikovane timove još danas da saznate više.

Sveža podzemna voda je dragocen resurs, koji može da bude ozbiljno ugrožen industrijskim i poljoprivrednim aktivnostima. Voda treba da se čuva kako bi se za budućnost obezbedila dostupnost kvalitetnih zaliha. Zarad uspeha građevinskih i podzemnih projekata mora se takođe upravljati nivoom podzemnih voda tokom građevinskih ili inžinjerskih radova.

Naš tim za hidrogeološke studije pruža spektar usluga kako bi vam pomogao u predviđanju problema sa podzemnom vodom i razvijaju rešenja koja posebno odgovaraju vašem poslovanju. Spektar naših usluga obuhvata:

  • karakterizaciju akvifera;
  • pregled otvora sa podzemnom vodom;
  • studiju o slivu podzemne vode;
  • modelovanje podzemne vode;
  • testove pumpanja i praćenja;
  • testove permeabilnosti;
  • studije karsta;
  • geotermiju upravljanja bušenjem otvora.

Bilo koja vrsta akvifera da je u pitanju, mi imamo opremu – od pumpanja i uzorkovanja do računarskog modelovanja vodene mase – za izradu detaljne procene. Naš tim hidrogeologa poseduje stručnost u predlaganju čitavog spektra izbora, koji odgovaraju mnogim granama industrije, uključujući javne zalihe vode.

Možemo da vam pomognemo kao administrativna ispomoć. Na primer, ukoliko vaša upotreba podzemne vode za vodene zalihe traži hidrogeološki pregled za sticanje licence, mi ćemo to da odradimo za vas. Mi se takođe brinemo o celokupnoj dokumentaciji koja vam je potrebna kako biste ispunili tehničke zahteve i izveštaje o merenjima na terenu. Naši izveštaji će podržati vašu usaglašenost sa svim relevantnim propisima za vašu delatnost.

Pozovite naš stručni tim još danas da osigurate uspeh svog hidrogeološkog projekta.