Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovo kontrolisanje rezervoara – osigurajte bezbednost i integritet svojih rezervoara.

Prilikom skladištenja ili prevoza opasnih materija, smanjenje rizika od curenja je od suštinskog značaja. Korozija rezervoara može da prouzrokuje zagađenje životne sredine i gubitke. Kao rezultat toga, neophodno je da osigurate bezbednost i pouzdanost svojih rezervoara. Naše usluge kontrolisanja rezervoara mogu da vam pomognu da izbegnete katastrofe i osigurate da vaši rezervoari zadovoljavaju sve bitne propise.

Zašto bi trebalo da koristite SGS-ove usluge kontrolisanja?

Kao ovlašćena organizacija, pružamo vam pouzdanu, nezavisnu procenu, testiranje i verifikaciju, kako biste osigurali bezbednost svojih rezervoara i pomažemo vam da:

 • sprečite slučajna curenja i izbegnete skupu dekontaminaciju zahvaljujući redovnim kontrolama;
 • dobijete jasan uvid u precizan kapacitet i zapreminu svojih rezervoara;
 • osigurate integritet svojih rezervoara, usaglašavajući se sa lokalnim propisima i odgovarajućim standardima i kodovima.

Pouzdano kontrolisanje rezervoara od strane vodećeg snabdevača

Kao vodeći snabdevač usluga kontrolisanja rezervoara, nudimo vam stručnost bez premca, vrhunsku tehnologiju i globalni domet. Zbog toga smo mi prvi izbor klijenata koji žele da osiguraju bezbedno skladištenje raznih materija, od hemikalija i naftnih proizvoda do tečnih gasova.

Naše usluge kontrolisanja rezervoara obuhvataju:

 • 3D modelovanje dna i školjke rezervoara;
 • procenu količine vode i mulja u rezervoarima;
 • procenu korozije ispod nivoa tla;
 • automatsko merenje dna rezervoara;
 • studije uticaja na životnu sredinu i analizu rizika;
 • merenje spoljne debljine i preglede proračuna;
 • hidrotestiranje;
 • pričvršćivanje i prilagođavanje identifikacionih pločica;
 • nerazorno ispitivanje (NDT);
 • upravljanje projektom i nadzor izgradnje;
 • merenje zapremine dna rezervoara;
 • praćenje sistemskih curenja i procenu jačine materijala;
 • ultrazvučna ispitivanja gustine;
 • postupke zavarivanja i kvalifikaciju u skladu sa međunarodnim standardima.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte kako naše usluge kontrolisanja rezervoara mogu da osiguraju bezbednost i integritet vaših rezervoara.