Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Procena životne sredine od strane SGS-ovih akreditovanih stručnjaka za uzimanje uzoraka zemljišta i sedimenata će vam pomoći da poboljšate svoje upravljanje životnom sredinom.

Pozovite nas još danas za brzo i prilagođeno rešenje za održavanje vaše imovine, pravljeno tako da odgovara potrebama vašeg poslovanja.

Normativi zaštite životne sredine mogu zahtevati od vas da otkrijete i premerite nivo zagađivača u vašem zemljištu. Kvalitet vašeg zemljišta je važan zato što zagađivači mogu da izazovu rizike po ljudsko zdravlje vaših zaposlenih i komšija. Troškovi sanacije mogu takođe ozbiljno uticati na vrednost vaših operacija sa nekretninama i dodati troškove na projekte iskopavanja i gradnje. Naslage u obližnjim rekama i kanalima bi takođe trebalo da budu provereni kako bi se osiguralo da radite uz minimum štete po životnu sredinu.

Naše službe za zaštitu životne sredine su akreditovane za ispitivanje zemljišta i stručne za sanaciju. Nudimo širok spektar usluga bušenja i metoda, posebno prilagođenih za ispitivanje zemljišta i sedimenata na industrijskim i kontaminiranim lokacijama. Naša služba za uzimanje uzoraka zemljišta i sedimenata vrši uzimanje uzoraka sa lica mesta kao pripremu za detaljne analize u našim laboratorijama. Naši timovi koriste vrhunsku opremu za izvođenje širokog spektra ispitivanja na licu mesta, uključujući:

  • ispitivanje zemljišta, uzimanje uzoraka i analizu;
  • uzimanje uzoraka otpada i analizu (uključujući sedimente, mulj, pepeo i pepeo u vazduhu);
  • procenu ekološke lokacije; 
  • procenu rizika (ljudsko zdravlje, disperzija i eko-toksikološki rizici);
  • reviziju u cilju sveobuhvatne ocene stanja (faza I i faza II);
  • provere životne sredine i procene uticaja.

Rezultati naših istraživanja se koriste od strane stručnjaka da bi se napravio plan za sanaciju i čišćenje zagađenih lokacija radi prevencije daljeg širenja zagađivača u životnu sredinu.

Naše službe su akreditovane u skladu sa državnim i međunarodnim standardima kvaliteta. Uz mnogo godina iskustva i mreže međunarodnih kontakata, možemo vas takođe obaveštavati o najnovijim pravnim razvojima i zdravstvenim i bezbednosnim normativima.

Pozovite naš tim za obradu uzoraka zemljišta i sedimenata još danas.