Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Obuka za proveravača/vodećeg proveravača za sisteme upravljanja životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015 od strane SGS-a – razvijte veštine za proveru sistema upravljanja životnom sredinom.

Ovaj kurs obezbeđuje učesnicima znanje i veštine za obavljanje provera sistema upravljanja životnom sredinom preko prve, druge i treće strane prema standardu ISO 14001 u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO/IEC 17021, kako je primenjivo.

Šta ćete naučiti?

Nakon završetka obuke, razumećete:

  • svrhu sistema upravljanja životnom sredinom, standarda sistema upravljanja životnom sredinom, provera sistema upravljanja životnom sredinom i sertifikacija preko treće strane;
  • poslovne i društvene prednosti poboljšanja ekološkog učinka;
  • ulogu i odgovornosti proveravača u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnom praćenju provere sistema upravljanja životnom sredinom da bi se utvrdila usaglašenost (ili neusaglašenost) sa standardom ISO 14001, a u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO/IEC 17021, kako je primenjivo.

Preduslovi

Polaznici koji pohađaju ovaj kurs bi trebalo da poseduju prethodno znanje o sledećem:

  • sistemima upravljanja, uključujući suštinske elemente sistema upravljanja, odgovornosti najvišeg menadžmenta i ciklus „planiraj, uradi, proveri, deluj” (PDCA);
  • planiranim rezultatima sistema za upravljanje životnom sredinom;
  • zahtevima standarda ISO 14001 i često korišćenim terminima i definicijama o upravljanju životnom sredinom iz ovog standarda.

Akreditacija

Ovaj kurs je sertifikovao Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA A17972).

Pouzdana obuka o ISO 14001:2015 koju pruža vodeća kompanija za držanje obuka

Kao lider u pružanju profesionalnih obuka, oslanjamo se na godine iskustva na globalnom nivou. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putovanju.

Obratite nam se još danas da biste rezervisali mesto na kursu obuke za proveravača/vodećeg proveravača za sisteme upravljanja životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015.