Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka obezbeđuje model za upravljanje uticajima na životnu sredinu, kao i za njihovo poboljšanje.

Obuka analizira svrhu i zahteve standarda ISO 14001 kao sredstva za upravljanje aspektima životne sredine i uticajima na nju.

Nakon završetka obuke, učesnici će moći da razumeju svrhu sistema upravljanja životnom sredinom i opišu standard ISO 14001. Upoznaćete se i sa zahtevima i pravnim okvirom u vezi sa sistemima upravljanja životnom sredinom. Upoznaćete se i sa svrhom i ciljevima serije standarda ISO 14001.

Ako planirate da završite druge obuke o sistemima upravljanja životnom sredinom kao što su obuka za vodećeg proveravača sistema upravljanja životnom sredinom i obuka za internog proveravača sistema upravljanja životnom sredinom, moći ćete da iskoristite veliko znanje i teoretsku osnovu koju vam pruža ova obuka za razvijanje budućih veština provere.

Obuka se sastoji od prezentacija i vežbi u okviru radionica.

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o SGS-ovoj obuci o standardu ISO 14001.