Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usaglašenost sa Šemom za trgovanje emisijama Evropske unije (EU ETS) je lako postići uz pomoć SGS-ove službe za klimatske promene. Pozovite nas sada da saznate kako naš tim može da vam pomogne.

Šema za trgovanje emisijama Evropske unije (EU ETS) je obavezna šema, koja traži izveštavanje na godišnjem nivou o emisijama gasa staklene bašte i drugim podacima za normativnu usaglašenost.

Naši timovi pružaju potpunu uslugu i nude dva nivoa verifikacije – osnovnu verifikaciju i godišnju verifikaciju – kako bismo obezbedili vašu usaglašenost. Kako biste bili prvi u obavezi izveštavanja, mi vršimo pregled dokumenata tokom poslednja dva godišnja kvartala za utvrđivanje stepena vaše usaglašenosti. 

Mi pregledamo vaš odobreni plan nadgledanja i smernice za izveštavanje kako bismo se uverili da su što efikasnije i da obuhvataju sve tekuće propise. Mi takođe možemo da identifikujemo prilike za poboljšanje i pregled bitnih podataka kako bi bio spreman za verifikaciju u sledećem kvartalu.

Proces razdvojene verifikacije nam omogućava ranu proveru vaših unutrašnjih sistema i rano upozorenje u vezi prilika za poboljšanje. To vam omobućava da blagovremeno podnesete svoje izveštaje. Privremeni podaci koje primite pomoći će vam u donošenju odluka vezanih za tržište i pružiće vam vreme kako biste razrešili bilo kakve sporove sa nadležnim organima.

Mi radimo uz odgovarajuću akreditaciju kako bismo vam pružili pouzdane i precizne usluge verifikacije širom sveta. Zahvaljujući kancelarijama i osoblju obučenom za EU ETS širom Evrope, možete biti sigurni da radite sa svojim lokalnim timom opširnog znanja o lokalnom zakonodavstvu i zakonima za izveštavanje.

Pozovite naš stručni tim još danas i olakšajte sebi postizanje usaglašenosti sa EU ETS propisima.