Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Poboljšajte zdravlje i bezbednost vašeg terena uz pomoć SGS-ove službe za merenje buke i vibracija.

Mi ćemo vam pomoći da se usaglasite sa propisima za buku u vašoj oblasti sa rešenjima posebno osmišljenim za vaše poslovanje. Pozovite naš tim stručnjaka za životnu sredinu još danas.

Buka iz vaših poslovnih procesa i mašinerije može da ošteti sluh vaših zaposlenih i da prouzrokuje prigovore zajednica i lokalnih vlasti. Naši akreditovani stručnjaci vam pružaju procenu uticaja buke i savet o najnovijim tehnikama za smanjenje i kontrolisanje emisija buke.

Naši stručnjaci za merenje buke su akreditovani za testiranje emisija buke spoljašnje mašinerije (Evropska direktiva EC/2000/14). Mi merimo buku na poslovnim terenima, putanjama letova i saobraćajnicama, kako bismo odredili gde bi mogle da postoje problematične oblasti.

Naše usluge merenja buke obuhvataju:

  • procene fabrike;
  • kontrole i sertifikacije samostalnog proizvoda;
  • usluge laboratorijskog testiranja;
  • sertifikacije kvaliteta i oznaku za Evropsku usaglašenost (CE) za nivoe buke, kako bi se pokazala usaglašenost sa osnovnim zakonodavstvom iz oblasti zdravlja, bezbednosti i zaštite životne sredine;
  • tehničku pomoć i dokumentaciju; 
  • sertifikaciju za upravljanje.

Mere za testiranje buke se prikazuju kao trodimenzionalni modeli kodovani bojom, koji vam omogućavaju da vidite izvore buke. Ukoliko otkrijemo da vaše emisije buke prelaze granice vaše grane industrije, naš tim stručnjaka može da pronađe uzroke i utvrdi odgovarajuće korektivne mere.

Naša temeljna dokumentacija pruža savet i inovativne ideje za smanjenje buke. Plan održavanja će vam omogućiti postojeću usaglašenost sa propisima za buku u vašoj oblasti. Pozovite naše stručnjake akreditovane za testiranje buke još danas za više detalja.