Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Nerazorno ispitivanje koje obavlja kompanija SGS – osigurava siguran i efikasan rad vaše opreme i imovine detektovanjem kvarova pre nego što oni dovedu do ozbiljne štete i osigurava usaglašenost sa međunarodnim standardima.

Od građevinskih lokacija, cevovoda i rafinerija do brodogradilišta i nuklearnih elektrana, neophodno je da pratite i poboljšavate pouzdanost vaših procesa i opreme. Naše usluge nerazornog ispitivanja (NDT) omogućavaju vam ispitivanje kompletne imovine ili njenog uzorka primenom dobro projektovanih procedura i angažovanjem visokoobučenih i ovlašćenih NDT kontrolora. Kao rezultat toga, pružamo vam kompletne i vredne podatke koji vam omogućavaju da donesete informisane odluke o upravljanju imovinom.

Zašto bi trebalo da izaberete usluge nerazornog ispitivanja koje obavlja kompanija SGS?

Nudimo vam najdelotvornije NDT metode za ispitivanje integriteta vaše opreme i imovine. Naš sveobuhvatan dijapazon NDT metoda može vam pomoći da:

  • pratite integritet svoje imovine primenom nametljivih ili nenametljivih metoda;
  • detektujete kvarove i nepravilnosti pre nego što oni dovedu do ozbiljne štete ili neusaglašenosti;
  • uštedite vreme i novac zahvaljujući brzom i delotvornom ispitivanju vaše imovine i opreme u svakoj fazi njihovog životnog veka – od prozvodnje pa sve do funkcionisanja na lokaciji;
  • osigurate siguran i pouzdan rad vaših pogona;

dobijete stručnost, iskustvo i resurse potrebne za nerazorno ispitivanje koje obavlja svetski lider.

Uz reputaciju koju imamo na osnovu dokazane uspešnosti širom sveta, mi smo pružalac kompletnih i globalnih usluga nerazornog ispitivanja kojem možete da verujete. Za vaš potpuni spokoj, naši kvalifikovani i ovlašćeni kontrolori obavljaju NDT u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda. Najbolje od svega je to što, uz NDT mrežu koja se širi na više od 40 zemalja, možemo da vam pružimo stručnost i lokalnu uslugu nerazornog ispitivanja svetske klase, na lokaciji u blizini vaše – gde god i kad god vam je potrebno.

Obratite nam se već danas kako biste saznali na koji način naša usluga nerazornog ispitivanja može da vam pomogne da osigurate siguran i efikasan rad vaše opreme i imovine.