Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Prijemno ispitivanje u fabrici od strane SGS-a osigurava da vaša oprema ili postrojenje zadovolji traženi kvalitet i sve ugovorne specifikacije.

Pre isporuke ili konačne instalacije, morate biti sigurni da vaša oprema ili postrojenje zadovoljavaju traženi kvalitet i da su potpuno funkcionalni. Naše prijemno ispitivanje u fabrici utvrđuje da li vaša oprema ili postrojenje radi ispravno i da li ispunjava sve ugovorne specifikacije.

Zašto treba da koristite naše prijemno ispitivanje u fabrici?

Naše sveobuhvatno prijemno ispitivanje je najisplativiji način da osigurate ispravan rad vaše opreme ili postrojenja. Kao visoko kvalifikovana i nezavisna treća strana, posedujemo pouzdane veštine i resurse za obavljanje verodostojnog testiranja. Kao druga opcija, možemo da prisustvujemo odgovarajućem ispitivanju u vaše ime.

Naše prijemno ispitivanje pomaže vam da:

  • steknete nezavisne dokaze o funkcionalnosti, kvalitetu i integritetu uz naš sveobuhvatni proces provere;
  • proverite sva važna dokumenta, kao što su priručnici, uputstva, planovi, crteži, dijagrami cevovoda i instrumentacije (P&IDs);
  • osigurate da vaša oprema ili postrojenje funkcioniše na očekivani način pod ispitivanjem u predvidivim uslovima, što obuhvata pogrešno korišćenje i greške.

Vodeća kompanija u oblasti pouzdanog prijemnog ispitivanja u fabrici

Kao vodeća kontrolna kompanija, nudimo vam akreditacije, tehničku stručnost i dugogodišnje iskustvo koji su potrebni za obavljanje pouzdanog prijemnog ispitivanja u fabrici. Osim toga, globalna mreža naših stručnih profesionalaca može brzo da vam obezbedi obučene i kvalifikovane tehničke stručnjake, gde god da su vam oni potrebni.

Naše prijemno ispitivanje u fabrici obuhvata: 

  • sveobuhvatnu proveru kompletnosti;
  • dokaz o funkcionalnosti pomoću tradicionalnog ispitivanja ili simulacije;
  • verifikaciju ugovornih obaveza;
  • verifikaciju dostupnosti i kvaliteta dokumenata;
  • završno kontrolisanje.

Kontaktirajte nas da biste saznali kako naše prijemno ispitivanje u fabrici osigurava da vaša oprema ili postrojenje zadovolji traženi kvalitet i sve ugovorne specifikacije.