Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Mehaničko ispitivanje koje obavlja kompanija SGS – prikupite precizne podatke koji su vam potrebni da biste svoj projekat stavili u upotrebu i osigurali usaglašenost sa neophodnim standardima kvaliteta.

Mehaničko ispitivanje je prvi korak procesa stavljanja vašeg projekta u upotrebu. Međutim, proračunate vrednosti same po sebi ne mogu da vam daju preciznu sliku ponašanja materijala i proizvoda prilikom upotrebe. Zbog toga vam naše usluge mehaničkog ispitivanja pružaju stvarne podatke kako biste osigurali da vaši proizvodi zadovoljavaju specifikacije i da su usaglašeni sa neophodnim zahtevima propisa i standarda kvaliteta.

Zašto bi trebalo da koristite usluge mehaničkog ispitivanja kompanije SGS?

Nudimo vam vodeće svetske laboratorije za mehaničko ispitivanje i dokazanu uspešnost na planu pružanja strukturalne, fizičke i mehaničke procene materijala i proizvoda klijentima širom sveta.

Naše usluge mehaničkog ispitivanja mogu da vam pomognu da:

 • dobijete precizne, realne podatke iz prakse kako biste utvrdili stvarna mehanička svojstva materijala ili sklopa korišćenog u vašem projektu;
 • upotrebite ispitivanje materijala kako biste osigurali podesnost vaših proizvoda za njihovu predviđenu upotrebu;
 • prikupite informacije koje su vam potrebne da biste vaš projekat stavili u upotrebu i osigurali usaglašenost sa zahtevima odgovarajućih propisa i standarda kvaliteta.

Mehaničko testiranje svetske klase vodećeg pružaoca

Pružamo vam najsavremenije laboratorije, radionice, namenski izrađenu ispitnu opremu i visokoobučeni tim stručnjaka. Pored toga, za vaš potpuni spokoj, naše laboratorije rade u skladu sa zahtevima lokalnih i međunarodnih standarda.

Naše usluge obuhvataju mehaničko testiranje na:

 • otpornost na abraziju;
 • čvrstoću vezivanja;
 • krtost i temperaturu hladnog pucanja;
 • temperaturu defleksije;
 • gustoću;
 • savojnu i pritisnu čvrstoću;
 • tvrdoću;
 • toplotu i otpornost na vlagu;
 • udarnu čvrstoću;
 • probijanje i međulaminarno smicanje;
 • tačku omekšavanja i topljenja;
 • površinski napon;
 • zateznu jačinu;
 • toplotno širenje;
 • viskozitet;
 • otpornost na paljenje/plamen;  
 • karakteristike trajnosti.

Naše metode ispitivanja obuhvataju i nerazorno ispitivanje (NDT), kao što je udarno eho ispitivanje i detekcija mikrovibracija.

Ova ispitivanja mogu da se sprovedu na širokom dijapazonu materijala koji obuhvata cement, aditive, beton, zemljište, agregate, cigle, pločice, daske i asfalt.

Obratite nam se odmah kako biste saznali kako naše usluge mehaničkog ispitivanja mogu da vam pomognu da dobijete precizne podatke u vezi sa stavljanjem vašeg projekta u upotrebu i zadovoljavanjem neophodnih zahteva standarda kvaliteta.