Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova sertifikacija električnih instalacija pomaže vam da ispunite nacionalne i međunarodne standarde i osigurate pouzdan rad vaših postrojenja.

Bilo da ste proizvođač ili korisnik , morate da obezbedite ekonomično i bezbedno korišćenje vaših električnih instalacija i elektrana. Naša usluge sertifikacije električnih instalacija pomažu vam da ispunite širok spektar nacionalnih i međunarodnih standarda i propisa. Takođe možemo da vam pomognemo da sprečite prekide napajanja osiguravajući pouzdan rad vaših postrojenja.

Zašto treba da koristite SGS-ovu sertikaciju električnih instalacija?

Mi smo vodeći u pružanju usluga ispitivanja i kontrolisanja električnih instalacija širom sveta. Kao rezultat toga, nudimo vam globalnu mrežu stručnjaka, iskustva i tehnologije bez premca, kao i akreditacije za sve bitnije standarde i propise. Iz tog razloga vam naše usluge sertifikacije električnih instalacija mogu pomoći da:

 • osigurate kvalitet, ekonomičnost, bezbednost i pouzdanost vaših električnih instalacija ili elektroenergetskih postrojenja;
 • ispunite zakonske zahteve, međunarodne standarde i lokalne zakonske odredbe;
 • proverite projekat vaših električnih instalacija i osigurate da delovi zadovoljavaju kodekse dizajna i bezbednosti;
 • nadgledate izgradnju i instalaciju vaše elektrane ili postrojenja;  
 • primenite sve važne provere prilikom prijema i puštanja u rad;  
 • otkrijete greške pri izgradnji putem ispitivanja projekta i analize materijala;
 • otkrijete stanja koja mogu dovesti do prekida napajanja i kratkih spojeva.

Pouzdano usluge električnog ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije za svaki aspekt vaše instalacije

Pružamo podršku u svakoj fazi životnog ciklusa vaše električne opreme, od saveta o odobravanju i izveštaja nadzora do koordinacije projekta i kontrolisanja prilikom demontaže . Isto tako možemo uspostaviti sistem menadžmenta kvalitetom ili organizovati obuku zaposlenih kako bismo ispunili vaše zahteve bezbednosti i zaštite na radu.

Naši stručnjaci pružaju usluge ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije za:

 • elektroenergetska postrojenja;  
 • električna postrojenja koja moraju ispuniti zahteve zakona o rudarstvu;
 • električna postrojenja koja moraju ispuniti zakonske zahteve o zaštiti radnika od strujnog udara;
 • visokonaponske trafo stanice; 
 • niskonaponske električne mreže;
 • električne instalacije za mašine;
 • protivpožarne sisteme;
 • alarmne sisteme;
 • instalacije za katodnu zaštitu od korozije na cevovodima i kompleksima tankova;
 • električne instalacije u zgradama;
 • postrojenja za hitno napajanje;
 • sisteme za upozoravanje o curenju gasa;
 • električne proizvode široke potrošnje.

Kontaktirajte nas da biste saznali kako naša sertifikacija električnih instalacija može da vam pomogne da ispunite nacionalne i međunarodne standarde i osigurate pouzdan rad vaših postrojenja.