Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge preispitivanja poljoprivrednih projekata smanjuju rizik jer vršimo proveru ugovaranja na osnovu niza elemenata vašeg plana.

Možete imati koristi od našeg opsežnog iskustva u radu u poljoprivrednom sektoru i od našeg ugleda pouzdanog i nezavisnog izvora znanja i saveta. Takođe dobijate pristup našoj globalnoj mreži stručnjaka i laboratorija, kao i najnovijim tehnologijama vezanim za preciznu zemljoradnju, studije useva i ispitivanje proizvoda.

Možemo vam pomoći da se fokusirate na veću sliku jer vodimo računa o svakom detalju preispitivanja - na svakom stadijumu svakog projekta. Na primer, vršimo:

  • preispitivanja poljoprivrednih razvojnih planova
  • procene lokacija, uključujući snabdevanje vodom i stanje zemljišta
  • preispitivanja vaših razvojnih rasporeda
  • preispitivanja kvalifikacija vaših izvođača radova i dobavljača
  • preispitivanja opsega, kvaliteta i troška izvršenih radnji
  • preipsitivanja dozvola i licenci

Da odmah saznate kako naše usluge preispitivanja projekata i provere ugovaranja mogu da ublaže vaš rizik, kontaktirajte odmah SGS.