Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge SGS-a za klasiranje žitarica na lokaciji teže ka idnetifikaciji, klasiranju i izdvajanju žitarica u prethodno određene skladišne oblasti što je brže i što je preciznije moguće.

U mogućnosti smo da brzo postavimo naše pokretne laboratorije za testiranje kod silosa i magacina gde je vaša roba odnešena i uskladištena. Stoga, naši izuzetno obučeni timovi za klasifikaciju žitarica mogu biti prisutni kod prijema u silos, skladište ili na izlazu - neprestano prateći kvalitet i količinu vaše robe.

Procesi koje koristimo za klasifikaciju žitarica takođe omogućavaju selektivno mešanje. To znači da možete utvrditi koje kombinacije semena najbolje odgovaraju vašim ugovornim specifikacijama u vreme utovara u kamione, vozove, barže ili brodove. Za uzvrat, ova optimizacija mešavina dovodi do maksimuma vrednost vašeg proizvoda kroz korišćenje podataka o kvalitetu radi utvrđivanja najboljih proseka raspoloživih proizvoda.

Pristup podacima u stvarnom vremenu

Pristupom našem sistemu praćenja u stvarnom vremenu koji je prilagođen korisniku i mrežno osposobljen, možete sami nadgledati podatke o kvalitetu i količini - i preneti ovu informaciju odgovarajućim stranama u lancu snabdevanja.

Naše usluge klasiranja žitarica eliminišu brige oko kvaliteta i dovode do maksimuma vrednost vaših proizvoda. Kontaktirajte SGS odmah da saznate više.