Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ocena šumske plantaže od strane SGS-a može vam pomoći da privučete investicije kroz obezbeđivanje nezavisnog izveštaja o postojećem statusu, verovatnom rastu i vrednosti vaših šuma.

Naše usluge ocene plantaže takođe vam obezbeđuju da zadovoljite odgovarajuće Međunarodne računovodstvene standarde (IAS 41) koji zahtevaju izračunavanje "fer vrednosti" biološke aktive vaše plantaže. Bez formalne ocene šumske plantaže, ovo izračunavanje može da se zasniva na međunarodnim merenjima, varijablama i očekivanjima, plus procene treće strane, kao što su nezavisno sertifikovane prakse upravljanja šumskim plantažama.

Ali ovaj pristup će verovatno otkriti disparitete u spoljašnjim i unutrašnjim procenama. Upotrebom dokumentovane ocene i - što je najvažnije - lično naših procena na lokaciji, naša ocena šumske plantaže može popuniti ove praznine. Obzirom da smo čuveni po svom znanju i nezavisnosti u ovoj oblasti, napravićemo nepristrasnu finalnu izjavu na osnovu modela vrednovanja plantaže. Da bismo ovo uradili, izračunavamo njene trenutne neto vrednosti na osnovu raspoloživih cenovnih indikacija u okviru tržišta za šumske proizvode.

Svrha usluge

Korišćenjem kombinacije dokumentarnih studija i terenskih verifikacija, naša ocena šumske plantaže obuhvata produbljenu analizu vaših praksi upravljanja šumskim plantažama. One obuhvataju:

  • ocenu infrastrukture, transporta i objekata za obradu
  • broj drveća i prečnike drveća na nivou grupacije
  • rast
  • obime
  • ocenu šumarskih sistema i primenjenih cenovnih modela građe
  • ocenu troškova i upravljanja rizikom
  • ocenu modela vrednovanja i trenutne neto vrednosti plantaže

Nezavisni izveštaj o postojećem statusu, verovatnom rastu i vrednosti vaših šuma pomoći će vam da privučete investitore. Dakle, kontaktirajte odmah SGS da se raspitate o našim uslugama ocene šumske plantaže.