Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sertifikacija "lanca nadzora" (CoC) proizvoda od drveta omogućava vam da pokažete da je drvo kojim trgujete iz dobro upravljanih šuma ili drugih kontrolisanih izvora.

Od sirovog drveta do drvene građe, pa sve do nameštaja i drvene pulpe, sve je važnije tačno znati odakle dolazi vaš materijal. Takođe, obavezni zahtevi postaju oštriji, a korisnici, svesni problema zaštite životne sredine, traže drvo iz dobro upravljanih šuma.

SGS sertifikacijom "lanca nadzora" svako bilo gde u svetu može brzo da odredi poreklo vaših proizvoda od drveta i procese kroz koje su prošli. To ima važnu ulogu u obezbeđivanju sledljivosti drveta od mesta porekla kroz ceo lanac snabdevanja.

To je garancija koju sve više traže kako krajnji potrošači, tako i vaši korisnici.

Kako se ocenjuje lanac snabdevanja?

Da bi sertifikovali vaš lanac snabdevanja, naši ocenjivači posetiće svako mesto na kome se vaši proizvodi izrađuju, transformišu ili distribuiraju. Na svakoj lokaciji proverićemo:

  • identifikaciju proizvoda;
  • razdvajanje proizvoda;
  • vođenje evidencije.

Kada se svi ti podaci prikupe i ako je sve u redu, dobićete kompletan izveštaj i sertifikaciju "lanca nadzora".

Proces je jednostavan, efikasan i može da se završi u roku od 20 dana.

Možemo da obavljamo integrisane provere prema različitim standardnim za lanac nadzora i za programe upravljanja šumama (FM), štedeći vašoj orgnaizaciji kako vreme, tako i novac. Naša globalna mreža funkcioniše prema uslovima licensi koje su nam odobrili FSC™, PEFC™ i SFI™. Više detalja dostupno je na zahtev.

SGS takođe sertifikuje programe upravljanja u šumarstvu i standarde šumarske prakse zajedno sa „lancem nadzora“, štedeći i vreme i novac. U upravljanju šumama, SGS sertifikuje prema mnogim priznatim programima.

Još danas kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju SGS-a da biste započeli proces sertifikacije lanca nadzora drvenih proizvoda.