Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Osigurajte da vaši proizvodi ispunjavaju relevantne odredbe i štite klijente od potencijalne štete putem usluga hemijskog ispitivanja i analize od SGS-a.

Robe široke potrošnje podležu velikom broju pravnih odredbi, standarda i potvrda kao i zahteva NVO (nevladinih organizacija) koji čak prevazilaze i zakonski okvir. Imamo stručnost i tehničke resurse da vam pomognemo da se usaglasite sa međunarodnim odredbama, vašim tehničkim specifikacijama i zahtevima NVO.

Sa našom globalnom mrežom laboratorija za hemijsko ispitivanje možete se osloniti na nas za usaglašenost sa standardima RoHS, REACH, VOC, eco ispitivanjem, samo da nabrojimo neke. Takođe sprovodimo analizu teških metala. Dizajniraćemo program ispitivanja koji ispunjava vaše zahteve. Sve usluge su dostupne pojedinačno ili kao deo paketa skrojenog po meri.

Koristite našu metodu hemijske analize da ispitate robu uključujući, ali ne isključivo i:

  • pakovanje i papir;
  • igračke;
  • kezmetiku;
  • deterdžente i proizvode za čišćenje;
  • higijenske proizvode;
  • materijale koji dolaze u kontakt s hranom;
  • nameštaj;
  • opremu van kuće;
  • električne i elektronske proizvode;
  • automobile.

Propisi za robu široke potrošnje su strogi, posebno u Evropskoj uniji. Potrošači, trgovci na malo i NVO organizacije postavljaju izuzetno visoke zahteve u vezi kvaliteta sirovine i proizvoda. Proizvođači se suočavaju sa mnogim izazovima tokom proizvodnje i odgovorni su da obezbede da proizvodi ne nanesu štetu ljudskom zdravlju kada ih potrošači koriste u normalnim u predvidljivim uslovima.

SGS pruža proizvođačima, distributerima i dobavljačima robe široke potrošnje potpuna rešenja, savet i podršku u svim aspektima obezbeđivanja kvaliteta proizvoda.

SGS je vodeća kompanija u svetu za inspekciju, verifikaciju, testiranje i sertifikaciju. Naša međunarodna mreža laboratorija može da sprovede niz hemijskih i mehaničkih ispitivanja ili ispitivanja fizičkog svojstva kako bi se obezbedila bezbednost vašeg proizvoda i da bi se oni isporučili na tržište što je bezbednije i brže moguće.