Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obezbeđuje službe za hitan odaziv koje vam pomažu da se na efikasan i bezbedan način suočite sa nezgodama koje su na neki način javna opasnost.

Zahvaljujući našoj globalnoj mreži poslujemo na preko 60 jezika i pružamo planiranje hitnog odaziva i srodne usluge 24 časa dnevno, 365 dana godišnje.

U svakoj fazi lanca snabdevanja naši timovi za upravljanje hitnim odazivom u vezi bezbednosti hrane mogu vam pružiti brze usluge ispitivanja hrane, kao i sledeće usluge upravljanja hitnim odazivom:

  • Kontrolisanje i provere proizvoda, fabrike, prodavnice ili restorana
  • Pregled postojećih hitnih planova i procedura, uključujući lažne pozive
  • Fabričko uzorkovanje, uzorkovanje u prodavnici i restoranu
  • Nadzor i verifikacija povlačenja proizvoda
  • Ispitivanje - uključujući mikrobiološko i hemijsko

Ove usluge su posebno važne u slučajevima gde su potrebne trenutne akcije kako bi se utvrdila tačna reakcija (npr. zaustavljanje isporuke, zatvaranje proizvodne linije i/ili obaveštenje o povlačenju). Situacije koje mogu da dovedu do takve reakcije obuhvataju sledeće :

  • Sumnja se da je prehrambeni proizvod kontaminiran hemikalijama, patogenim bakterijama iz hrane ili alergenom
  • U proizvodu je otkriven strani predmet
  • Pojavio se problem kod označavanja proizvoda i/ili pakovanja, pre izvoza ili uvoza
  • Proizvod je zadržalo državno telo na granici/mestu uvoza  
  • Carinik je prijavio moguću bolest izazvanu hranom u vezi sa vašim proizvodom

Bilo gde i bilo kada dođe do nezgode koja obuhvata zdravstveni ili bezbednosni rizik možete se obratiti određenom lokalnom timu/tiovima koji će vam pružiti trenutni i efikasni odgovor. Svaki član tima je prošao sveobuhvatnu obuku za hitan odaziv i može vam pomoći u podršci vašem poslovanju, osiguranju vaših klijenata i zaštiti opšte javnosti.