Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge ispitivanja hrane za životinje pomažu da životinje ostanu zdrave, osiguravajući da dobavljači, proizvođači i korisnici hrane za životinje ostanu usklađeni sa nacionalnim i međunarodnim propisima.

Ako se nalazite u lancu snabdevanja hrane za ribe, živinu, svinje i stoku, morate da znate da li su prave hranljive materije uvrštene u pravim količinama. Takođe je presudno da u hrani za životinje ne budu prekoračene maksimalne dozvoljene količine mikotoksina, veterinarskih lekova, pesticida i drugih hemijskih zagađivača.

Životinje koje jedu hranu za životinje koja je siromašna hranljivim materijama ili ima visok nivo mikotoksina neće pravilno rasti i davaće niže nivoe mleka i manje jaja nego što je uobičajeno. Verovatnije je da će se te životinje razbolevati, a možda i uginuti – što se dešava i kada su prisutni prekomerni nivoi pesticida i hemijskih zagađivača.

Ako je nivo veterinarskih lekova previše nizak, oni neće efikasno delovati. A ako je previsok, biće neprihvatljivih tragova u mleku, jajima i drugoj hrani namenjenoj ljudskoj konzumaciji. Potrošači moraju biti sigurni da je njihova hrana prošla odgovarajuća ispitivanja na kontaminaciju.

Naše akreditovane laboratorije za ispitivanje su lako pristupačne, a pružaju usluge velikom broju proizvođača hrane za životinje i tov riba, kao i za poslovanje farmi. Sveobuhvatna kontrola hrane za životinje, usluge analize i ispitivanja od strane SGS-a osigurava da vaša organizacija ne mora da ugrožava zdravlje životinja i ljudi. To znači da naše usluge pomažu i smanjenju rizika od neusklađenosti, negativnog publiciteta i pravne sramote na minimum.

Kontaktirajte SGS da biste saznali kako vaše poslovanje može da ima koristi od naše usluge ispitivanja hrane za životinje i ribogojstvo.