Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Mi u SGS razumemo značaj identifikovanja mogućih problema sa vašim proizvodima što je ranije moguće u proizvodnom procesu, tako da se mogu pronaći rešenja, a potreba za skupim promenama kasnije u toku proizvodnog procesa može da se eliminiše.

Naša provera inicijalne proizvodnje (IPC) predstavlja pregled kvaliteta komponenti, materijala i proizvoda na početku proizvodnje da bi se predvideli rizici i smanjilo trošenje resursa.

Naša kontrola inicijalne proizvodnje, koja se sprovodi kada je proizvedeno 10% robe, može se primeniti za svu robu, i vrši se njihova provera u odnosu na propise, standarde i vaše ugovore. To je vizuelna procena koja otkriva rane defekte i izvodi se na licu mesta.

Naši savetnici mogu da izvrše IPC kao jednokratnu vizuelnu verifikaciju proizvoda ili kao deo šireg programa osiguranja kvaliteta i poboljšanja programa koji sprovodi SGS. Naš program osiguranja kvaliteta osigurava da se standardi kvaliteta održavaju tokom celog proizvodnog procesa, od koncepta dizajna do otpremanja robe, a naš program poboljšanja kvaliteta pruža rešenja za svaki problem koji se pojavi.

Naša služba za nadzor kvaliteta proizvoda je nenadmašna, a nju podupiru veštine i znanje stručnjaka svetske klase i veliko iskustvo provera proizvodnje za široku paletu poslova širom sveta. Da bismo vam pomogli da jednim okom vodite računa na kvalitet od samog početka proizvodnog procesa, mi ne samo da smanjujemo mogućnost zastoja vašeg proizvoda zbog neusaglašenosti sa propisima već smanjujemo i troškove razvoja proizvoda i štitimo ugled vašeg brenda od rizika povlačenja proizvoda sa tržišta.