Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obezbeđuje inspekcije čistoće kroz lanac snabdevanja, čime utvrđuje da vaša poljoprivredna roba ispunjava odgovarajuće zahteve kvaliteta i bezbednosti na svakom stadijumu.

Mi vršimo inspekciju skladišnih instalacija na zemlji (na pr. silosa, rezervoara i magacina) i kroz proces transporta (na pr. brodski teretni prostor i kontejneri, železnički vagoni i drumski kamioni tegljači). Gde god da vršimo naše inspekcije čistoće, utvrđujemo da li su oblasti/jedinice koje prenose ili skladište vašu poljoprivrednu robu bez mirisa, vlage, stranih materija, ostataka prethodnog tereta ili zaraze štetočinama.

Usluge transporta i špedicije

Kao dopunu našoj inspekciji čistoće, takođe nudimo ove dodatne usluge transporta i špedicije:

  • rešenja za proveru
  • procene štete
  • fumigaciju i suzbijanje štetočina
  • garancijska rešenja
  • nadzor utovara i istovara
  • logističku podršku
  • uzorkovanje i analizu

Kontaktirajte SGS odmah da saznate kako sve ove usluge mogu da pomognu u osiguranju vaše robe kroz lanac snabdevanja i u utvrđivanju usaglašenosti sa vašim ugovornim zahtevima.