Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova FSMA sertifikacija za dobrovoljni program kvalifikovanog uvoznika (VQIP) vam pomaže da budete usklađeni sa zahtevima za sertifikaciju trećih strana kad su u pitanju inostrani dobavljači.

VQIP za Akt o modernizaciji bezbednosti hrane (FSMA) je akreditovani program sertifikacije trećih strana Agencije za hranu i lekove Sjedinjenih država (FDA). Inostrani dobavljači mogu da se prijave za FSMA VQIP sertifikaciju, koja predstavlja preduslov za uvoznike koji se prijavljuju za ubrzani ulazak hrane u okviru VQIP programa.

Akreditovao nas je Američki nacionalni institut za standarde (ANSI) za sertifikaciju inostranih dobavljača hrane u okviru akreditovanog programa sertfikacije trećih strana za FSMA organizacije FDA.

Zašto da odaberete SGS FSMA VQIP sertifikaciju?

FSMA VQIP sertifikacija vam pomaže da:

  • demonstrirate usklađenost sa zahtevima akreditovane sertifikacije trećih strana za inostrane dobavljače– preduslov za SAD uvoznike koji su zainteresovani za proce prijave za VQIP;
  • se prijavite za FSMA sertifikaciju kao inostrani (izvan SAD) dobavljač.

FSMA VQIP sertifikacija može biti odobrena nakon nenajavljene regulatorne provere. Obavezna je godišnja sertifikacija.

Vodeći dobavljač usluga sertifikacije u svetu

Kao vodeći dobavljač usluga verifikacije i sertifikacije u svetu, mi predstavljamo akreditovano nezavisno sertifikaciono telo, ispunjavajući primenjive zahteve 21 CFR dela 1, poddela M. Akreditovani smo za sprovođenje provera bezbednosti hrane i izdavanje sertifikacija za objekte entitetima koji ispunjavaju uslove.

VQIP sertifikacija je:

  • izdata u svrhe pravila FSMA za akreditovanu sertifikaciju trećih strana, potvrđujući da je objekat usklađen sa primenjivim zahtevima za bezbednost hrane FD&C zakona i propisa FDA;
  • koristi se i kada ga obavezuje FDA za određena postrojenja za hranu u pojedinim zemljama ili lokacijama dobavljača na osnovu procene rizika FDA;
  • primenjiv je na sve kategorije hrane koje reguliše FDA, uključujući kategorije koje nisu pokrivene pravilima preventivnih kontrola, kao što su plodovi mora, sokovi itd.

Da biste saznali više o tome kako vam možemo pomoći da se pripremite za VQIP sertifikaciju, kontaktirajte nas još danas.