Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova FSMA sertifikacija za dobrovoljni program kvalifikovanog uvoznika (VQIP) vam pomaže da budete usklađeni sa zahtevima za sertifikaciju trećih strana kad su u pitanju inostrani dobavljači.

VQIP za Akt o modernizaciji bezbednosti hrane (FSMA) je FDA akreditovan program sertifikacije trećih strana. Inostrani dobavljači mogu da se prijave za FSMA VQIP sertifikaciju, koja predstavlja preduslov za uvoznike koji se prijavljuju za VQIP.

Aktivno radimo na sticanju akreditacije za FSMA VQIP sertifikaciju. U međuvremenu, nudimo široku paletu usluga koje pomažu inostranim dobavljačima da se pripreme za sertifikaciju, uključujući sledeće:

  • preliminarne provere radi identifikovanja nedostataka u trenutnom sistemu dobavljača;
  • obuku zaposlenih dobavljača kako bi stekli stručnosti koje su obavezne prema FSMA propisima;
  • ispitivanje proizvoda, nadzor životne sredine, provere oznaka i druge tehničke usluge koje osiguravaju usklađenost sa propisima SAD.

Zašto izabrati VQIP sertifikaciju?

VQIP sertifikacija vam pomaže da:

  • budete usklađeni sa zahtevima sertifikacije trećih strana za inostrane dobavljače – preduslov za SAD uvoznike koji su zainteresovani za proces prijave za VQIP;
  • se prijavite za FSMA sertifikaciju kao inostrani (izvan SAD) dobavljač.

VQIP sertifikacija može biti odobrena nakon nenajavljene regulatorne provere. Obavezna je godišnja sertifikacija.

Vodeći dobavljač usluga sertifikacije u svetu

Kao svetski lider u uslugama verifikacije i sertifikacije, nudimo vam dubinsku analizu VQIP zahteva.

VQIP:

  • koristi se i kada ga obavezuje FDA za određena postrojenja za hranu u pojedinim zemljama ili lokacijama dobavljača na osnovu procene rizika FDA;
  • primenjiv je na sve kategorije hrane koje reguliše FDA, uključujući kategorije koje nisu pokrivene pravilima preventivnih kontrola, kao što su plodovi mora, sokovi itd.

Da biste saznali više o tome kako vam možemo pomoći da se pripremite za VQIP sertifikaciju, kontaktirajte nas još danas.