Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Saznajte kako da se uskladite sa zahtevima akta o modernizaciji bezbednosti hrane SAD uz pomoć obuke koju sprovodi SGS.

FSMA, najopsežnija reforma u zakonima o bezbednosti hrane u SAD u preko 70 godina, reguliše hranu kroz lanac snabdevanja. Promenom fokusa bezbednosti hrane od reagovanja na kontaminaciju do njenog sprečavanja, FSMA postavlja nove zahteve prema proizvođačima hrane, pogonima za proizvodnju i preradu kao i uvoznicima iz SAD i izvan nje. Svi u lancu bezbednosti hrane moraju da se usaglase sa novim zahtevima kako bi prodavali i distribuirali svoje proizvode na tržištu SAD.

Razvili smo novi sveobuhvatni program obuke koji će vama i vašim zaposlenima pomoći da razumete nova složena pravila o bezbednosti hrane i kako da ostvarite usaglašenost sa njima. Da biste ispunili posebne potrebe vaše organizacije, nudimo kurseve o FSMA propisima koji se primenjuju na:

  • proizvođače i dobavljače hrane;
  • uvoznike hrane;
  • proizvođače i dobavljače hrane za kućne ljubimce i hrane za životinje;
  • uzgajivače svežih proizvoda i farme.

Širok spektar kurseva obuke o FSMA

Naši kursevi obuke o FSMA obuhvataju:

Zašto izabrati FSMA obuku koju sprovodi SGS?

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolu, potvrdu, ispitivanje i certifikaciju, posedujemo opširno znanje o globalnim propisima u vezi sa bezbednošću hrane. Za sobom imamo godine iskustva u pružanju profesionalnih obuka i kursevima koje drže stručnjaci u svojim oblastima.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o FSMA obuci.