Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Prilagođene vašim potrebama, tehničke usluge koje pruža SGS vezano za Akt o modernizaciji bezbednosti hrane (FSMA) podržavaju vaš put ka usaglašenosti.

Sa ciljem da podrške postrojenja, uvoznike i farme, kako bi bili usaglašeni sa širokim spektrom specijalizovanih rešenja, naše FSMA tehničke usluge obuhvataju:

  • preglede usaglašenosti oznaka;
  • preispitivanje programa nadzora životne sredine (EMP);
  • usluge osiguranja programa verifikacije inostranog dobavljača (FSVP);
  • preglede dokumentacije na lokaciji i van nje;
  • preispitivanje rizika proizvoda.

Dopunjene su mnogim drugim uslugama koje našim klijenatima smanjuju stres da li je sve usaglašeno. Ove tehničke usluge pružaju tehnički stručnjaci SGS-a koji su specijalizovani za FSMA .

Zbog čega treba da koristite SGS tehničke usluge za FSMA?

Naše usluge obuhvataju:

  • Direktan pristup SGS FSMA stručnjacima gde god na svetu da se nalazite, sa podrškom dostupnom na lokalnim jezicima;
  • rentabilne SGS usluge koje mogu biti sprovođene putem pregleda preko računara ili poseta lokaciji, u skladu sa vašim željama;
  • smanjen organizacioni stres i fokusiranje na oblasti koje su relevantne za usaglašenost kompanije sa primenjivim FSMA propisima;
  • ubrzan proces kako biste ispoštovali rokove za postizanje usaglašenosti.

Mi smo vodeći globalni pružalac usluga iz oblasti proveravanja i usaglašenosti, i nudimo efikasna rešenja kako bismo pomogli da sačuvate kvalitet, bezbednost i održivost kroz sve faze lanca snabdevanja hranom. Naša stručnost u oblasti FSMA će vam pomoći da napravite pravi izbor i pokažete Due Dilligence kroz naše sveobuhvatne usluge FSMA usaglašenosti .

Sa prisustvom u preko 130 zemalja širom sveta, naši stručnjaci govore lokalnim jezikom, razumeju kulturu lokalnog tržišta i globalno rade dosledno, pouzdano i cenovno isplativo.

Imamo harmonizovan pristup pružanja usluga našim klijentima i predstavljamo najveću nezavisnu mrežu eksperata iza oblasti proizvoda široke potrošnje.

Kontaktirajte nas još danas da bismo vam pomogli na putu ka usagašenosti sa FSMA propisima.