Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

FSMA provere od strane SGS-a – demonstrirajte usaglašenost sa novim propisima FDA.

Akt o modernizaciji bezbednosti hrane (FSMA) SAD Uprave za hranu i lekove (FDA) se smatra najopsežnijom reformom u zakonima o bezbednosti hrane u SAD u preko 70 godina. Za razliku od prethodnih propisa o bezbednosti hrane, FSMA se fokusira na sprečavanje kontaminacije i zahteva da organizacije u prehrambenoj industriji obezbede bezbedne prakse kroz lanac snabdevanja. Naše FSMA provere će vam pomoći da osigurate da vaša kompanija ispuni zahteve novih standarda, tako da možete postati usaglašeni sa SAD FDA zahtevima. Nudimo sledeće provere:

 • Preventivne kontrolne provere:
  • provere usaglašenosti za preventivne kontrole za ljudsku hranu (21CFR 117);
  • provere usaglašenosti za preventivne kontrole za hranu za životinje (21 CFR 507);
  • dodatne provere za GFSI standarde (FSSC 22000, BRC globalni standard za hranu, SQF, IFS).
 • Usaglašenost uvoznika:
  • provere FSVP usaglašenosti;
  • procena rizika dobavljača;
  • preventivne kontrolne provere dobavljača.
 • Namerni falsifikati (zaštita u oblasti hrane):
  • pravilo za proveru usaglašenosti za namerne falsifikate (IA);
  • procena opasnosti za oštećenja pogona;
  • integrisane provere bezbednosti hrane i zaštite u oblasti hrane;
  • kombinovane provere pravila o namernim falsifikatima (IA) i preventivnim kontrolama.

Zašto odabrati usluge FSMA provera koje pruža SGS?

Naše sveobuhvatne provere mogu da se koriste kao FSMA prethodne procene, provere trenutnog stanja ili provere dobavljača, kako biste bili sigurni da ispunjavate uslove za sertifikaciju. Prilagođene da ispunjavaju potrebe svake kompanije, naše provere:

 • su prilagođene svakoj lokaciji na osnovu veličine postrojenja, statusa sertifikacije i drugih kriterijuma;
 • se fokusiraju na određene zahteve koji nisu već obuhvaćeni u sistemima za bezbednost hrane kompanije;
 • mogu da integrišu dodatne zahteve klijenata, kao i preventivne kontrole specifičnih opasnosti.

Dok pružamo samostalne provere, možemo da usmeravamo proces provere i sertifikacije tako što ćemo:

 • sprovoditi FSMA provere uz provere sertifikacije hrane;
 • ponavljati provere za sve dobavljače jedne kompanije, koristeći iste kriterijume provere.

Naše FSMA provere mogu da se nadograđuju, u pripremi za očekivani pretpostavljeni program FSMA sertifikacije za inostrane dobavljače.

Vodeći globalni isporučilac usluga provere i sertifikacije za industriju hrane

Sa prisustvom u preko 130 zemalja, imamo najveću nezavisnu mrežu stručnjaka u prehrambenoj oblasti na svetu. Naši stručnjaci govore lokalnim jezikom, razumeju kulturu lokalnog tržišta i globalno rade dosledno, pouzdano i cenovno isplativo. Mi nudimo efikasna rešenja kako bismo pomogli da sačuvate kvalitet, bezbednost i održivost kroz sve faze lanca snabdevanja hranom.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o FSMA proverama.