Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova rešenja za usklađenost sa FSMA – sveobuhvatan opseg usluga koje će vam pomoći da se uskladite sa zahtevima FSMA.

Akt o modernizaciji bezbednosti hrane (FSMA) SAD predstavlja najopsežniju reformu u zakonima o bezbednosti hrane u SAD u preko 70 godina. Primenjuje se na pokrivena postrojenja koja proizvode, obrađuju, pakuju ili čuvaju hranu za ljudsku ili životinjsku ishranu. Proizvođačke farme, SAD uvoznici, špediteri, primaoci i utovarivači i prevoznici koji transportuju hranu u Sjedinjenim Američkim Državama, svi moraju da poštuju FSMA. Ako vaše poslovanja spada pod njih, ono mora biti usklađeno sa svim primenjivim elementima regulative.

Možemo vam pomoći da osigurate usklađenost u postrojenjima za proizvodnju i obradu hrane i lancu snabdevanja sa spektrom FSMA sertifikacije, provere, ispitivanja, verifikacije dobavljača, obuke i tehničkih usluga.

Sertifikacija

Mi pružamo FSMA dobrovoljnu sertifikaciju programa kvalifikovanog uvoznika (VQIP) – nezavisnu akreditovanu sertifikaciju koju priznaje FDA. Dostupna inostranim dobavljačima, ona predstavlja preduslov za VQIP, koji omogućava ubrzani ulazak hrane u SAD.

Mi pružamo i FSMA program verifikacije inostranih dobavljača (FSVP), koji je akreditovani program, a za razliku od VQIP, on nije regulisan FSMA pravilima. Primenjuje se na postrojenja izvan SAD i služi u svrhe verifikacije dobavljača, pomažući kompanijama da demonstriraju usklađenost sa FSMA.

Provere

Nudimo FSMA preventivne kontrole, usklađenost uvoznika i provere međunarodnih falsifikata (odbrana hrane). Ove provere mogu da se koriste kao preliminarne procene, provere postojanja neusaglašenosti ili provere dobavljača i pojednostavljeni su kako bi se smanjila potreba za više provera.

Ispitivanje

Kroz našu globalnu mrežu laboratorija za hranu, možemo vam pomoći budete usklađeni sa nadzorom životne sredine, ispitivanjem vode, zahtevima za menadžment lancem snabdevanja i alergenima koje nameće FSMA. Sa mnoštvom protokola i stručnosti u oblasti FSMA ispitivanja, obezbeđujemo sveobuhvatnu uslugu za sve vaše potrebe ispitivanja hrane i hrane za životinje.

Verifikacija i odobrenje dobavljača

Transparency-One je platforma za usklađenost sa FSMA koja potpomaže put ka usklađenosti sa FSMA automatizovanjem verifikacije i odobrenja dobavljača. Pomažemo vam da pratite sastojke visokog rizika do izvora, pružajući informacije o dobavljačima i usluge upravljanja dokumentima, izveštavanja i odobravanja.

Obuka

Naš sveobuhvatan novi program obuke o FSMA pomaže vama i vašim zaposlenima da razumete i uskladite se sa složenim novim pravilima. Mi obezbeđujemo obuku za proizvođače i dobavljače hrane za životinje i za ljudsku ishranu, uvoznike hrane i proizvođače svežih proizvoda i farmere. Naši kursevi su dostupni licem u lice ili na mreži.

Tehnička podrška

Ako ste vlasnik ili vodite postrojenje u SAD ili ako ste uvoznik na kojeg se odnose FSMA pravila, postoje provere, procena rizika, ispitivanje, označavanje, upravljanje lancem snabdevanja, obuka i drugi zahtevi koji se odnose na vas. Naš širok spektar usluga tehničke podrške za FSMA olakšava vaš put ka usklađenosti.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o FSMA rešenjima.