Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Funkcionalno ispitivanje hrane od strane SGS-a analitički podržava proveru tvrdnji i kvalifikaciju funkcionalnih sastojaka hrane.

Proizvođači i uvoznici hrane moraju osigurati da sve tvrdnje, kao što su „prirodno“, „zdravo“ i „probiotski“, između ostalog, jesu tačni. Ispitivanje hrane i proizvoda podržava pokazivanje usaglašenosti na osnovu naučnih dokaza.

Zdravstvene tvrdnje se koriste na ambalaži i deklaracijama da bi obavestile potrošače o dijetetskom kvalitetu i odnosima između ishrane i bolesti. Naše ispitivanje i analiza proizvoda će proveriti da je navedena koncentracija proizvoda, često povezana sa zdravstvenim proizvodima i energetskim pićima, tačna, kao i naučno potvrđena.

Usluge funkcionalnog ispitivanja hrane

Naše laboratorije akreditovane prema ISO 17025 standardu sprovode ispitivanja korišćenjem tehnologija koje uključuju visoko efikasnu tečnu hromatografiju (HPLC), gasnu hromatografiju (GC), a svaka od njih ima različite detektore kao što su masena spektrometrija (MS i MS/MS), i naravno, tradicionalna analiza hranljivih materija.

 • Ukupni polifenoli;
 • ukupni procijanidini;
 • ukupni biflavonoidi;
 • karotenoidi;
 • fenolne kiseline;
 • katehini;
 • organske kiseline;
 • flavonoidi;
 • izoflavonoidi;
 • nukleozidi i nukleotidi;
 • steroli;
 • amino kiseline;
 • masne kiseline uključujući omega masne kiseline;
 • vitamini;
 • nutritivni panel;
 • laktobakterije.

Normativni zahtevi

Zdravstvene tvrdnje o prehrambenim proizvodima su regulisane u SAD, Kanadi, Evropskoj uniji, Japanu i Kini. Prilikom razvoja novih funkcionalnih prehrambenih proizvoda, ciljne zemlje i njihovi zahtevi moraju se uzeti u obzir od početka.

Angažujte našu globalnu stručnost i našu mrežu akreditovanih laboratorija u skladu sa standardom ISO 17025 da biste ispunili svoje potrebe za funkcionalnom analizom hrane.