Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS može da obavlja ispitivanja na širokom spektru ostataka pesticida u hrani radi utvrđivanja vaše usaglašenosti sa maksimalnim dozvoljenim nivoima ostataka (MRL-ima) postavljenim u mnogim zemljama.

Kako bi se zaštitili potrošači, ostaci pesticida su pod strogim zakonodavstvom širom sveta. Kako biste bili sigurni da je vaš proizvod usaglašen sa međunarodnim propisima, naša usluga analize ostataka pesticida nudi veoma bitan alat u identifikaciji i kontroli ostataka.

Dobro je poznato da preterana upotreba pesticida može da dovede do toga da opasni nivoi štetnih hemikalija uđu u lanac hrane. Sveže voće i povrće se konzumira u povećanim količinama i to je svež proizvod koji je najpodložniji ostacima pesticida.

Korišćenjem tehnika tečne hromatografije i gasne hromatografije, možemo ispitati nekoliko stotina ostataka pesticida, uključujući:

 • fungicide
 • herbicide
 • insekticide
 • moluscicide
 • rodenticide

Sa povećanim brojem ostataka pesticida koji se sada kontrolišu, možete imati poverenja u nas da ćemo držati korak sa najnovijim propisima. Uspostavili smo mrežu laboratorija širom sveta gde razvijamo najbolje ispitne prakse za agro-hemikalije. Kako bi obezbedili da vaši proizvodi ispunjavaju normativne standarde, naši obučeni tehničari ispituju izlaganje pesticidima u sledećim vrstama hrane:

 • pićima
 • cerealijama
 • žitaricama
 • mahunama
 • mlečnim proizvodima
 • ribi
 • voću
 • mesu
 • povrću

Kontaktirajte SGS da saznate više o našem ispitivanju ostataka pesticida i kako ono može da pomogne da vaši proizvodi ispune normativne zahteve.