Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kako da znate da li je kesa u koju umotavate sendviče bezbedna? Ispitivanje kontakata sa prehrambenim proizvodima se koristi širom sveta da se uverite da hrana nije zagađena preko proizvoda sa kojima dolazi u dodir.

U SGS-u obavljamo ispitivanje pakovanja hrane i ispitivanja materijala koji dolaze u dodir sa njom kako bi se obezbedilo da su vaši proizvodi u skladu sa odgovarajućim propisima za materijale koji dolaze u dodir sa hranom.

Svi materijali koji dolaze u kontakt sa hranom, od proizvođačevog pakovanja do posuđa i pribora za jelo, stakla, keramike i posuda za čuvanje treba da budu ispitani da bi se osiguralo da su bezbedni za dodir sa hranom. Oni ne smeju da prenesu svoje sastojke u namirnice u neprihvatljivim količinama. Ispitivanje kontakta sa hranom štiti zdravlje potrošača.

Naše ispitivanje materijala koji dolaze u kontakt sa hranom je na raspolaganju širom sveta. Naše laboratorije vrše ispitivanje usklađenosti sa propisima u vezi kontakta po regionima, uključujući EU, SAD, Japan i Kinu. Ambalažu za prehrambenu industriju i kontakt-materijale regulišu:

 • U EZ, za:
  • Sve materijale – okvirna Uredba (EC) br. 1935/2004
  • Keramika – Direktiva br. 84/500/EEC izmenjena i dopunjena Direktivom br. 2005/31/EC
  • Regenerisana celulozna vlakna-Direktiva 2007/42/EC
  • Plastika – Regulativa (EU) No 10/2011, njeni dodaci i izmene vezano za materijale od plastike i artikle koji dolaze u kontakt sa hranom.
  • Nitrosamini – Direktiva br. 93/11/EEC
  • BADGE, BFDGE & NOGE plastika – Uredba Komisije (EC) br. 1895/2005

 • U Sjedinjenim Američkim Državama:
  • Zakonodavstvom SAD o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom upravlja Uprava za hranu i lekove (FDA)
  • Materijali od keramike i stakla u Kaliforniji su pod nadležnošću Predloga br. 65.

 • U Kini, materijali moraju da ispunjavaju zahteve Zakona o bezbednosti hrane Republike Kine.

 • U Japanu materijali moraju da ispunjavaju zakon o čistoći hrane deo II.

U EZ vršimo ispitivanje dodira sa hranom za pojedinačne države članice u EZ kao što su Nemačka, Francuska i Italija

Nudimo stručnost i analitičko ispitivanje i konsultantske usluge za plastiku i neplastične materijale koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima.

Kontaktirajte SGS za stručni savet u vezi ispitivanja kontakta sa hranom i istinski globalnu uslugu koristeći najsavremeniju opremu i objekte za ispitivanje.