Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ispitivanja dioksina, polihlorovanih bifenila (PCB) i istrajnih organskih zagađivača (POP) od strane SGS-a – potvrdite da u morskoj hrani, proizvodima od svinjskog mesa i drugim proteinima nema zagađenja.

Među mnogim zemljama, EU ima stroge propise koji upravljaju prisustvom dioksina, PCB-a i POP-a u hrani i prehrambenim proizvodima. Isporučeni proizvodi koji su kontaminirani ovih materijala kršiće zakone na odredišnom tržištu.

Naše usluge ispitivanja i analize osiguravaju da možete da pokažete usklađenost sa određenim nivoima svakog tržišta.

Ispitivanje u našoj globalnoj mreži laboratorija za ispitivanje hrane može da se obavlja kao:

  • gasna hromatografija visoke rezolucije/masena spektrometrija (HR-GC/MS);
  • gasna hromatografija-masena spektrometrija/masena spektrometrija (GC-MS/MS).

Nemogućnost potvrđivanja odsustva dioksina, PCB-a i POP-a će dovesti do zaplene proizvoda, njegovog uništavanja i/ili povlačenja sa tržišta. Svi ti postupci imaju potencijal da unište ugled vašeg brenda.

Radeći globalno, mi imamo znanje iz delatnosti da bismo osigurali da ispunjavate zahteve odredišnih tržišta. Kontaktirajte lokalnu SGS kancelariju da biste saznali kako ispitivanje i analiza dioksina i PCB-a može da podrži vaše poslovanje.