Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Demonstrirajte održivost poslovanja farmi uz pomoć programa procene održivosti gazdinstva (FSA).

FSA program, koji se koristi za samostalnu procenu i verifikaciju od strane treće strane i koji je napravljen od inicijative za održivu poljoprivredu (SAI) demonstrira održivu poljoprivredu na osnovu liste za proveru gazdinstva. FSA lista za proveru gazdinstva se fokusira na dobre poljoprivredne prakse (GAP) i prati tri stuba održivosti:

 • ljude;
 • planetu;
 • profit.

Kompanija unutar lanca snabdevanja koja je podesila „Grupu za upravljanje gazdinstvom“ može biti verifikovana prema FSA programu. Nakon toga mogu delimično ili u potpunosti da usaglase svoje proizvode sa SAI bronzani, SAI srebrni ili SAI zlatni.

Kome je namenjena FSA verifikacija?

Ovaj program podržava kompanije koje proizvode hranu i pića, kao i poljoprivrednike, kroz ceo vrednosni lanac hrane i pića sa ciljem kretanja ka održivoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.

Prednosti

FSA program daje prednosti koje se odnose na sve, on:

 • podržava i poboljšava održivost proizvodnje kroz celokupan lanac snabdevanja;
 • poboljšava dugoročne ekonomske izglede;
 • omogućava kompanijama da ispune zahteve klijenata po pitanju društvenih i ekoloških kriterijuma.

SGS FSA proizvodi i usluge

Naši stručnjaci iz oblasti poljoprivrede nude širok spektar usluga podrške SAI FSA programu, uključujući i:

 • verifikacione provere, u skladu sa FSA programom;
 • sprovođenje samostalne procene na nivou gazdinstva;
 • radionice i obuku o FSA programu (npr. analizu postojanja neusaglašenosti, procenu statusa kvo, dobru poljoprivrednu praksu itd.);
 • podršku prilikom primene;
 • provere u skladu sa referentnim standardima (REDcert, REDcert2, ISCC EU, ISCC PLUS, GLOBALG.A.P. itd.).

Zašto odabrati SGS?

Mi smo akreditovani širom sveta za verifikaciju SAI FSA programa i posedujemo stručnost kad su u pitanju provere FSA verifikacije za razne poljoprivredne proizvode. Takođe smo akreditovani od strane mnogih referentnih modela prema FSA.

Sa svetskom mrežom revizora i stručnjaka za podršku primene FSA programa na nivou gazdinstva i nivou kompanije, nudimo podršku koja je izvan provera verifikacije kako bismo zainteresovanim stranama pomogli da razumeju i usvoje FSA program i održive poljoprivredne prakse.

Kontaktirajte SGS da biste saznali kako naše usluge procene SAI održivosti gazdinstva mogu da podrže vaše poslovanje.