Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge ISTA sertifikacije (Međunarodno udruženje za ispitivanje semena) olakšavaju proces izvoza semena širom sveta starajući se da vaše isporuke semena ne budu zadržane na carini.

Kao međunarodno priznato udruženje u postavljanju standarda za kvalitet semena, ISTA nameće stroge kriterijume organizacijama koje obezbeđuju sertifikate - zahteva ne samo da ih zadovoljimo, već i više od toga. Obezbeđujemo ispitivanje vaših isporuka semena u skladu sa ISTA pravilima i sertifikaciju pomoću odgovarajućih pravnih zahteva. Na raspolaganju su ISTA narandžasti i ISTA plavi sertifikati.

Naša međunarodna mreža čini nas idealnim partnerom za izvoz i uvoz semena, obzirom da možemo da obezbedimo uzorkovanje širom sveta. Na globalnom planu, imamo uzimače uzoraka sa ISTA ovlašćenjem što nam omogućava uzimanje uzoraka za ispitivanje gde god bio vaš tovar semena.

Za više informacija o tome kako naša usluga ISTA sertifikacije može da pomogne u svođenju na minimum vaših rizika vezanih za izvoz semena, kontaktirajte odmah SGS.