Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Prodaja vaših proizvoda kroz lanac snabdevanja hranom biće lakši sa sertifikacijom prema ISO 22000.

Iskusni proveravači SGS-a proveriće vašu organizaciju prema standardu za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane i pomoći vam da kontrolišete i smanjite opasnosti po bezbednost hrane.

Sertifikacija prema ISO 22000 pokriva sve procese u lancu hrane koji imaju uticaj na bezbednost krajnjeg proizvoda. To specificira zahteve za sisteme sveobuhvatnog menadžmenta bezbednošću hrane, a takođe uključuje i elemente dobre proizvođačke prakse (GMP) i sistem analize opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP).

Međunarodno priznati standard za bezbednost hrane treba da koriste sve organizacije u lancu snabdevanja hranom, od farmerskih do prehrambenih usluga, u preradi, transportu i skladištenju, do pakovanja za maloprodaju. Proverom od strane stručnjaka za bezbednost hrane iz naše svetske mreže, možete da pokažete svoju privrženost bezbednosti hrane i da poboljšate svoj položaj među konkurencijom.

Razvijena u 2005. godini, sertifikacija prema ISO 22000 stvara jedinstven standard bezbednosti hrane koji usklađuje razne nacionalne standarde u jedan standard, lako razumljiv komplet zahteva koji se jednostavno mogu primeniti i priznati širom sveta.

ISO 22000 je osnova i srž standarda FSSC 22000, globalne inicijative za bezbednost hrane, standarda koji je dopunski usmeren ka specifičnim zahtevima glavnih prodavaca i globalnih proizvođača.

Ako je to vaše tržište, tada SGS može da pruži početnu ocenu prema FSSC 22000 ili rad sa vama na napretku od ISO 22000 do ovog standarda.

SGS sertifikacijom prema ISO 22000 ispunite zahteve standarda za bezbednost hrane.