Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Organizacija za sertifikaciju odsustva glutena (GFCO, eng. Gluten-Free Certification Organization) je dobrovoljni program, razvijen 2005. godine od strane Grupe sa intolerancijom na gluten (GIG, eng. Gluten Intolerance Group). Trenutno je to najveća organizacija za sertifikaciju odsustva glutena u Severnoj Amernici koja najbrže raste, a koja sertifikuje na hiljade proizvoda.

Zahtevi za sertifikaciju

GFCO primenjuje striktne standarde kako bi osigurala potrošačima sa celijakijom i netolerancijom na gluten bezbednost njihove hrane:

 • Svi završni proizvodi koji nose GFCO logotip moraju da sadrže 10 ppm ili manje glutena
 • Svi sastojci u GFCO sertifikovanim proizvodima moraju da sadrže 10 ppm ili manje glutena
 • GFCO sertifikovani proizvodi ne smeju da sadrže sastojke bazirane na ječmu
 • Završni proizvodi i sirovi materijali i oprema visokog rizika moraju stalno da se ispituju
 • Sva proizvodna postrojenja koja proizvode GFCO sertifikovane proizvode moraju da prolaze kroz, najmanje, godišnju proveru i moraju redovno da dostavljaju završne proizvode GFCO-u radi provere
 • Da bi dobile GFCO sertifikaciju, kompanije moraju da se pridržavaju svih vladinih propisa u vezi sa alergenima, označavanjem odsustva glutena i dobre proizvođačke prakse

Koraci za sertifikaciju

 1. Prijavite se za GFCO program, navodeći detaljle o svim vašim proizvodima i postrojenjima za koje želite da budu razmotreni za sertifikaciju
 2. Sprovedite proveru postojanja neusaglašenosti u pripremi za proveru na lokaciji
 3. Rezervišite svoju proveru kod SGS-a
 4. Prođite proveru i steknite dozvolu da koristite GFCO logotip
 5. Zadržite integritet svoje sertifikacije tako što ćete dogovoriti godišnju proveru postrojenja i podneti rezultate analize na gluten

Saznajte više o GFCO programu.

Šta mi nudimo

Kao vodeća kompanija u svetu za kontrolisanje, proveravanje, sertifikaciju i verifikaciju, SGS nudi širok spektar rešenja koja če ispuniti vaše potrebe za bezbednošću hrane:

 • Analiza postojanja neusaglašenosti i procena pre provere: detaljan pregled postojećeg sistema upravljanja alergenima/glutenom vaše kompanije i poređenje sa GFCO
 • Sertifikacija: prema GFCO. GFCO provere mogu biti integrisane (npr. sa GFSI proverama) ili samostalne
 • Ispitivanje: opsežno ispitivanje za detekciju glutena u hrani, korišćenjem metodologija ispitivanja lančane reakcije polimerazom (PCR) ili imunoadsorpcioni enzimski test (ELISA) za određivanje prisustva glutena u malim dozama
 • Obuka: prilagođena da pokrije GFCO zahteve i sve aspekte upravljanja rizicima u vezi sa alergenima/glutenom i njegovu uspešnu primenu.

Obratite nam se još danas kako bismo razmotrili vaše zahteve sa stručnjakom za bezbednost hrane.