Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sertifikacija proizvoda bez glutena sa simbolom precrtanog zrna – samostalna provera prema AOECS standardu za hranu bez glutena

Asocijacija nacionalnih udruženja za celijakiju (AOECS, eng. Association of European Coeliac Societies) je neprofitna krovna organizacija za 35 evropskih nacionalnih udruženja za celijakiju. Njen simbol precrtanog zrna, koji je odobren za kompanije koje ispunjavaju zahteve AOECS standarda za hranu bez glutena, označava bezbednost za korisnike. Promovišu ga organizacije za celijakiju širom sveta i priznat je međunarodno.

Coeliac UK, član AOECS, nudi sertifikaciju simbola precrtanog zrna za proizvođače i prodavce hrane i pića, za proizvode koji se prodaju u UK, Evropi i globalno.

Ključne činjenice o sertifikaciji

 • Postoje tri različite vrste licence, u zavisnosti od toga da li je sedište prehrambene kompanije u UK, Evropi ili globalno
 • Proizvodi koji nose simbol precrtanog zrna, kao i svi sastojci koji se koriste u tim proizvodima, moraju da sadrže 20 mg/kg (ppm) ili manje glutena. Samo proizvodi sa više sastojaka ili obrađeni proizvodi, kao što su voćne štanglice, mogu biti sertifikovani. Proizvodi koji se sastoje od jednog sastojka ili po prirodi nisu obrađeni, kao što je sveže voće, ne mogu biti sertifikovani
 • Postrojenja za proizvodnju koja proizvode AOECS sertifikovane proizvode moraju da obavljaju godišnje provere i da svake godine budu podvrgnuta ispitivanju gotovog proizvoda, korišćenjem akreditovanih laboratorija
 • Dodatni proizvodi se mogu dodati u seritifkaciju u bilo kojoj fazi tokom godine, bez dodatnih troškova
 • Godišnja naknadna za licencu se razlikuje u zavisnosti od prometa i izvoza proizvoda bez glutena navedenih u sertifikaciji
 • AOECS provere se mogu obavljati kao samostalne provere ili kombinovati sa priznatom proverom bezbednosti hrane, uključujući bilo koji od GFSI standarda za proveru

Koraci za sertifikaciju

 1. Identifikujte tip licence i sertifikacije koji vam je potreban (EU, globalno ili UK), a zatim se prijavite. Nema troškova koji su povezani sa popunjavanjem ovog obrasca za prijavu. Coeliac UK će izračunati vaše godišnje naknade za sertifikaciju/licencu
 2. Osigurajte da je vaše postrojenje pripremljeno za proveru na lokaciji sprovođenjem samostalne procene u vidu analize postojanja neusaglašenosti
 3. Rezervišite svoju proveru kod SGS-a
 4. Uspešno obavite proveru i primite sertifikat o usaglašenosti, kojeg izdaje SGS, prema AOECS standardu
 5. Koristite sertifikat da biste dovršili prijavu za licencu i stekli pravo da koristite simbol precrtanog zrna
 6. Zadržite integrite svoje sertifikacije planiranjem godišnjih provera za vaše postrojenje i sprovođenjem neophodnih ispitivanja proizvoda

Saznajte više o licenciranju simbola precrtanog zrna koje je dostupno kroz Coeliac UK.

Kako SGS može da pomogne?

Nudimo širok spektar rešenja kako bismo vam pomogli da ispunite zahteve sertifikacije za simbol precrtanog zrna:

 • Samostalna procena: mi dajemo obrazac samostalne procene, razvijen u partnerstvu sa Coeliac UK, koji možete da koristite za merenje vaše spremnosti da nastavite sa proverom na lokaciji
 • Analiza postojanja neusaglašenosti: kvalifikovani SGS proveravač će obezbediti detaljan pregled postojećeg sistema upravljanja glutenom u kompaniji, poredeći ga sa zahtevima AOECS standarda
 • Sertifikacija: mi vršimo proveru i sertifikaciju prema AOECS standardu, koristeći zvaničnu listu za proveru za šemu, koju su razvili naši stručnjaci u saradnji sa organizacijom Coeliac UK
 • Ispitivanje: mi obezbeđujemo opsežno ispitivanje za detekciju glutena u hrani, korišćenjem metodologija ispitivanja lančane reakcije polimerazom (PCR) ili imunoadsorpcioni enzimski test (ELISA) za određivanje prisustva glutena u malim dozama
 • Obuka: nudimo obuku koja će pokriti zahteve AOECS standarda i sve aspekte upravljanja rizicima u vezi sa glutenom i njegovu uspešnu primenu

Obratite nam se još danas kako bismo razmotrili vaše zahteve sa stručnjakom za bezbednost hrane.