Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Program sertifikacije odsustva glutena (GFCP, eng. Gluten-Free Certification Program) je dobrovoljni program sertifikacije sistema upravljanja koji koristi preventivni, naučno zasnovani pristup upravljanju bezbednom proizvodnjom proizvoda koji ne sadrže gluten. Razvijen je u opštom saglasnošću, nakon konsultacija sa stručnjacima u industriji hrane, potrošačkim grupama i vladinim zainteresovanim stranama. Standard zasnovan na HAACP-u, GFCP ima cilj da se pozabavi opasnostima prilikom ulaza i obrade, uključujući neodobreni gluten, kao deo samostalne deklaracije proizvođača o odsustvu glutena i opštim sistemom menadžmenta bezbednošću hrane.

Zahtevi za sertifikaciju

 • Postrojenje mora da poseduje proverljiv sistem bezbednosti hrane zasnovan na GMP/HACCP ili ekvivalent njemu
 • Postrojenje mora da bude podvrgnuto godišnjoj proveri koju obavlja GFCP licencirana kompanija/sertifikaciono telo za proveru. GFCP provere se mogu obavljati kao samostalne provere ili kombinovati sa priznatom proverom bezbednosti hrane, uključujući bilo koji od GFSI standarda za proveru
 • Sva GFCP sertifikovana proizvodna postrojenja moraju da potvrde, u svojim sistemima menadžmenta, da svi završni proizvodibez obzira da li poseduju GFCP logotip, ispunjavaju zahteve za dozvoljenom količinom glutena na osnovu propisa u zemlji za koju je proizvod namenjen za konačnu prodaju
 • Sastojci koji se koriste u GFCP sertifikovanim proizvodima moraju da sadrže 20 ppm ili manje glutena

GFCP standardi i smernice i GFCP priručnik

Koraci za sertifikaciju

 1. Prijavite se za GFCP program i preuzmite zvanične primerke GFCP standarda i smernica, GFCP priručnik i drugi GFCP referentni materijal. Primenjivaće se jednokratna naknada za prijavu
 2. Popunite GFCP sporazum o programu licenciranja (PLA) i detaljnu GFCP šemu „A”, a zatim ih podnesite direktno Grupi za kontrolu alergena (ACG, eng. Allergen Control Group)
 3. Obavite samostalnu procenu ili analizu postojanja neusaglašenosti kako biste se uverili da je vaše postrojenje pripremljeno za proveru na lokaciji
 4. Rezervišite svoju proveru kod SGS-a, GFCP ISO 17021-1 akreditovano telo za sertifikaciju
 5. Završite proveru i primite sertifikat o priznanju (COR)
 6. Zadržite svoj status priznanja tako što ćete osigurati da uvek ispunajvate GFCP zahteve, uključujući obavljanje provere i ažuriranje plana „A” svake godine

Saznajte više o GFCP programu

Šta mi nudimo

Kao vodeća kompanija u svetu za kontrolisanje, proveravanje, sertifikaciju i verifikaciju, SGS nudi širok spektar rešenja koja če ispuniti vaše potrebe za bezbednošću hrane:

 • Analiza postojanja neusaglašenosti i procena pre provere: detaljan pregled postojećeg sistema upravljanja alergenima/glutenom vaše kompanije i poređenje sa GFCP
 • Seertifikacija: prema GFCP. GFCP provere mogu biti integrisane (npr. sa GFSI proverama) ili samostalne
 • Prilagođene provere: prema vašoj prilagođenoj internoj šemi za odsustvo glutena
 • Ispitivanje: opsežno ispitivanje za detekciju glutena u hrani, korišćenjem metodologija ispitivanja lančane reakcije polimerazom (PCR) ili imunoadsorpcioni enzimski test (ELISA) za određivanje prisustva glutena u malim dozama
 • Obuka: prilagođeni program obuke, osmišljen da ispuni vaše jedinstvene potrebe i pokrije sve aspekte upravljanja rizicima od alergena/glutena i njegovu efikasnu primenu

Obratite nam se još danas kako bismo razmotrili vaše zahteve sa stručnjakom za bezbednost hrane.