Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS pomaže proizvođačima, prodavcima na malo i veliko, distributerima i prehrambenim firmama da sprovedu program provere dobavljača hrane kako bi nezavisno procenili usaglašenost kroz lanac snabdevanja.

Naši stručnjaci mogu da procene usaglašenost i učinak vaših dobavljača prema vašim odabranim kriterijumima i prema kodeksu prakse kao dodatak međunarodnim standardima.

Naši proveravači imaju znanje iz oblasti prehrambene industrije i poslovanja koje je potrebno za sprovođenje provera hrane preko drugog lica, prema vašim odabranim kriterijumima. Naše usluge upravljanja učinkom dobavljača verifikuju da vaši dobavljači ispunjavaju zahteve vaše organizacije u vezi sa kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštitom životne sredine, zaštitom na radu i društvenom odgovornošću. Zahvaljujući našoj globalnoj mreži i stručnosti, možemo da sprovodimo vašu(e) proveru(e) dobavljača hrane gde god da se vaši dobavljači nalaze i bez potrebe da vi razvijate i primenjujete ekvivalentne unutrašnje resurse.

Kao dodatak pružanju ovih prilagođenih programa provere preko drugog lica, odobravamo napore Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI) radi poboljšanja efikasnosti lanca snabdevanja. Neprofitabilna fondacija cilja na dostizanje ovoga kroz ohrabrivanje prodavaca na malo i prehrambenih kompanija širom sveta da prihvate priznate standarde provere preko trećeg lica, uključujući:

 • Britanski malorpodajni konzorcijum (BRC) - globalni standard za hranu 5
 • Sertifikaciju za sistem bezbednosti hrane (FSSC) 22000
 • ISO 22000 sistemi menadžmenta bezbednošću hrane
 • Javno raspoloživu specifikaciju (PAS) 220
 • Međunarodni standard za hranu (IFS)
 • Standard za bezbedni kvalitet hrane (SQF)
 • Analizu opasnosti i kontrolu kritičnih tačaka (HACCP)

Pored poboljšanja vaše efikasnosti i profitabilnosti, naš program provere dobavljača hrane pomaže vašoj organizaciji u:

 • validaciji ili kvalifikaciji svojih dobavljača
 • dostizanju povećane usaglašenosti i doslednosti u radu mreže dobavljača
 • ispunjavanju očekivanja vaših mušterija
 • zaštiti i poboljšanju svog(jih) brenda(ova)
 • razvijanju održivijih odnosa između dobavljača i mušterije
 • izgradnji sistema sveobuhvatne sledljivosti

Naši proveravači će isporučiti vrednost koja je SGS učinila svetskim vodećim sertifikacionim telom i nezavisnim proceniteljem. Saznajte kako vam možemo pomoći da obezbedite zaštitu vašeg imena i doslednost praksi kroz mrežu vaše organizacije.