Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obezbeđuje garancije kod trgovinskih rizika koje pokrivaju nedoslednost težine i kvaliteta, kao i trgovinske rizike.

Kao deo ovog paketa usluga garancije koje vam pružaju nadoknadu kada prevladaju određene okolnosti, nudimo pokriće kamate prodavca (poznate i kao osiguranje od nepredviđenih okolnosti).

Naša kamata prodavca, osiguranje od nepredviđenih okolnosti, pruža zaštitu ako je vaš kupac (kao uvoznik) odgovoran za osiguranje od - ili bar da snosi rizik od - potencijalne štete ili gubitka. Kao izvoznik u ovim okolnostima, ne možete imati direktnu kontrolu nad stepenom osiguranja koje obezbeđuje vaš trgovinski partner. Ovo bi moglo da znači da treba da uzmete u obzir svoju potencijalnu odgovornost ako kupac nema dovoljno pokriće osiguranja ili ako bankrotira pre nego što primite uplatu.

Da svedete na minimum svoje izlaganje ovom potencijalnom riziku, nudimo kamatu prodavca, osiguranje od nepredviđenih okolnosti.

Druge usluge garancije

Kao dodatak našoj kamati prodavca, osiguranju od nepredviđenih okolnosti, nudimo niz usluga garancije uključujući:

  • Sveobuhvatno pokriće
  • Potpunu garanciju izlaza (FOG)
  • Potpun kvalitet izlaza (FOQ)
  • Garanciju kod odbijanja

Da saznate više o našoj kamati prodavca, garanciji od nepredviđenih okolnosti - kao i o našim drugim garancijama kod trgovinskih rizika - kontaktirajte SGS sada.