Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Mnoge od važnih odluka koje utiču na krajnji ishod vašeg projekta ili rad zavise od rezultata preciznog hemijskog ispitivanja.

SGS nudi hemijsku karakterizaciju bez premca za širok opseg delatnosti. Posedujemo opremu i mogućnosti da pružimo klasičnu i instrumentalnu hemijsku analizu u našim prvoklasnim laboratorijama širom sveta. Naša hemijska ispitivanja su:

  • geohemijska analiza ultra tragova, tragova, drugostepenih i glavnih elemenata;
  • prosejavanje sirovine;
  • identifikacija zabrinutosti o kvalitetu i uzrok;
  • karakterizacija nečistoća i zagađivača;
  • komercijalna analiza.

Za vaše potrebe naše laboratorije preduzimaju pristup „prikladno za svrhu”. Sarađujemo sa vama da bismo kvalifikovali i odredili količinu komponenata u vašim uzorcima do potrebne preciznosti koja odgovara vašim potrebama, od manje preciznih rezultata ranog istraživanja do tačnih rezultata na nivou tragova koji su potrebni za kupovinu, prodaju ili trgovinu proizvodima. Laboratorijsko osoblje SGS-a prati intenzivan globalni protokol za kvalitet koji obezbeđuje jednoobrazan i standardizovan odgovor širom sveta.  

SGS je stekao ugled u delatnosti za pouzdano hemijsko ispitivanje preko treće strane. Pozovite nas da biste saznali kako možemo da isporučimo rezultate testa koji su vam potrebni da biste doneli informisane odluke koje imaju pozitivan uticaj na razvoj vašeg rada.