Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS–ova usluga monitoring lagerovane robe (SMA) uključuje sistem koji može da uđe u trag i kontroliše robu kroz ceo lanac snabdevanja, i na taj način minimalizuje rizik u okviru  trgovine i transakcija.

Ponekad, finansirajuća strana u transakciji ne zahteva da strogu kontrolu proizvoda izvrši treća strana. Umesto toga, samo žele da jednostavno obezbede robu u lancu snabdevanja. Možemo da pružimo ili  uslugu kontinuiranog monitoringa ili periodničnu inspekciju na licu mesta.

Nadgledanje zaliha obuhvata svedočenje vezano za kretanje, brigu i stanje proizvoda kojima se trguje - gde god se nalazili u svetu. Naša globalna mreža znači da možemo da obezbedimo iskusne inspektore zaliha na svim izvoznim, uvoznim i skladišnim tačkama i da procenimo (i sertifikujemo, po potrebi) kvalitet i/ili količinu. Ovo obezbeđuje brzu identifikaciju štete, gubitaka ili drugih problema što je brže moguće, kao i da se popravne radnje - uključujući potražnje osiguranja, ako su adekvatne - sprovedu ažurno.

Stupite odmah u kotakt sa SGS-om da saznate kako naša usluga nadgledanja zaliha može da vam pomogne da svedete na minimum trgovinske rizike i ispunite svoje ugovorne obaveze.