Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obebeđuje garancije rizika u trgovini pokrivajući moguće odbijanje robe na krajnjoj destinaciji.

Mogu postojati brojni razlozi koji objašnjavaju takvu pojavu, a mi možemo da obezbedimo potrebno pokriće za neočekivane gubitke do kojih može doći.

Na primer, prema odredbama ugovora, možemo garantovati pokriće troškova pretovara cargo-a koji je već istovaren. Takođe, plaćujemo u vaše ime preusmeravanje vaše isporuke u drugu luku odredišta ako je neophodno.

Naša garancija prilikom odbijanja takođe obuhvata moguće stojnice - vrlo je verovatno da će doći do prekoračenja uobičajenog vremena odobrenog za utovar i istovar - i svaki otpis vrednosti cargo-a. Ove mere pomažu minimizaciji rizika prisutnih kod prekomorske trgovine i u smanjenju vašeg finansijskog izlaganja ako iskrsnu problemi.

Druge usluge garancije:

  • Sveobuhvatno pokriće
  • Potpuna garancija izlaza (FOG)
  • Potpun kvalitet izlaza (FOQ)
  • Kamata prodavca / Osiguranje od nepredviđenih okolnosti

Da saznate više o našoj garanciji kod odbijanja i o drugim garancijama kod trgovinskih rizika, kontaktirajte SGS sada.