Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obezbeđuje uslugu potpune garancije izlaza (FOG) koja pokriva neslaganja u težini uočena između utovara i istovara isporuke.

Pod garancijom izlaza, preuzimamo odgovornost za sva takva neslaganja u težini, u skladu sa carinom luke i/ili uslovima vašeg ugovora. FOG svodi na minimum vaše trgovinske rizike pokrivanjem svih nedostataka do kojih dolazi usled:

  • uobičajenih trgovinskih gubitaka
  • grešaka u vaganju, baždarenju i merenju
  • krađe
  • nepoznatih faktora koji ne mogu da se pripišu nekoj drugoj strani

Druge usluge garancije:

  • sveobuhvatno pokriće
  • potpun kvalitet izlaza (FOQ)
  • garancija kod odbijanja
  • kamata prodavca / osiguranje od nepredviđenih okolnosti

Da saznate više o našim uslugama potpune garancije izlaza - kao i o našim drugim trgovinskim garancijama - kontaktirajte SGS odmah.