Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi usluge kontrolisanja i sertifikacije pre isporuke, kao i fumigaciju i toplotno tretiranje, za drvenu ambalažu.

Da osigurate usaglašenost sa propisima za drvenu ambalažu, vršimo ovu uslugu u skladu Međunarodnim standardom fitosanitarnih mera (ISPM15).

Razvijen od strane Međunarodne konvencije za zaštitu biljaka (IPPC), ISPM15 pomaže u sprečavanju međunarodnog prenosa bolesti i insekata koji bi mogli negativno da utiču na biljke ili ekosisteme. Stoga, usaglašenost dokazuje vašu kompetentnost u oblasti javnog zdravlja i vaše interesovanje za brigu o životnoj sredini.

Vodimo računa o vašoj drvenoj ambalaži - uključujući palete i sanduke - bilo da se radi o usluzi fumigacije ili o toplotnom tretiranju. U svakom slučaju, sledimo odgovarajuće bezbednosne mere, smernice o kvalitetu i životnoj sredini i možemo izdati odgovarajući sertifikat ili kao elektronski sertifikat ako se zahteva.

Da biste bili sigurni da vaša drvena ambalaža odgovara zahtevima ISPM15 i da dobijete potrebnu sertifikaciju, kontaktirajte SGS sada.