Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS pruža usluge suzbijanja štetočina u industriji za obradu, magacinskim objektima i logističkim organizacijama.

Naše usluge kontrole štetočina štite vaš prostor, proizvode i robu i obezbeđuju da oni zadovolje odgovarajuće kvalitativne, zdravstvene i bezbednosne propise. Ovo pomaže u smanjenju rizika od kontaminacije i štiti vašu reputaciju i imidž imena.

Da sprečite i eliminišete opasnost od insekata i glodara na svakom stadijumu lanca snabdevanja i kroz proces proizvodnje, naše integrisane usluge suzbijanja štetočina obuhvataju:

 • nadgledanje, sprečavanje i lekovitu kontrolu
  • insekata
  • glodara
  • štetočina uskladištenih proizvoda
 • netoksične sisteme kontrole štetočina
 • procene biorizika
 • dokumentovane sisteme suzbijanja štetočina
 • proveravanje higijene i standarde suzbijanja štetočina

Naši programi suzbijanja štetočina utvrđuju radne prakse koje vam, zajedno sa upotrebom naprednih tehnologija, omogućavaju usaglašavanje sa strogim lokalnim i međunarodnim zakonodavstvom i standardima.

Da saznate kako naše usluge suzbijanja štetočina mogu da vam pomognu da zadovoljite kvalitativne, zdravstvene i bezbednosne propise i osigurate svoju robu kroz lanac snabdevanja, kontaktirajte odmah SGS.