Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Služba za kontrolu trgovine SGS-a pomaže u osiguranju efikasnog rada i nadgledanju usaglašenosti sa regulativama.

Nadzor kretanja tovara - merenje pomenutih količina i kvaliteta svake pošiljke - ostaje osnovni trgovački zahtev u poslovanju. Međutim, korišćene metodologije i tehnike su se razvile tokom godina. Efikasna kontrola gubitaka i očuvanje kvaliteta tovara upotrebom standardnih metodologija uz naše inovativne procedure, lokalno znanje i tehničku podršku je primarni cilj ovog skupa usluga.

Služba kontrolisanja prilikom trgovine od strane svetskog lidera

Nastavljamo da razvijamo inovativne metodologije kako bismo omogućili merenja i njihovu validaciju, kao i olakšanu trgovinu, dok smo istovremeno usklađeni sa promenjenim okruženjem i različitim tehnologijama koje se koriste u svetu.

Zbog čega SGS?

U svetu gde je trgovina uvek dinamična, pomažemo da vaša trgovina bude uspešna. Naša globalna mreža radi kako bi nadgledala i olakšala trgovinu tokom više decenija, postavljajući standarde u kontrolisanju i analizi.

U poljoprivrednom sektoru značaj bezbednosti hrane za ljude i životinje je ostao najvažniji i presudni zahtev za sve strane. Naša služba kontrole prilikom trgovine radi u skladu sa osnovnim GAFTA, FOSFA i PORAM smernicama, kao i sa lokalnim trgovačkim standardima, praksama i zahtevima. Naše terensko osoblje je obučeno kako bi ispunilo industrijske standarde i propise, jer se primenjuju na poslove merenja i uzorkovanja na lokalnom nivou.

Naše usluge kontrolisanja prilikom trgovine uključuju:

  • kontrolisanja čistoće;
  • procenu štete;
  • očitavanje gaza;
  • klasifikaciju na lokaciji;
  • nadzor utovara i istovara;
  • usluge merenja;
  • baždarenje rezervoara;
  • kontrolisanje u ugovorne svrhe (npr. FOSFA, GAFTA);
  • e-sertifikate.

Naši stručnjaci zasedaju u telima za industrijske standarde pomažući razvoju, ažuriranju i izmeni industrijskih normi sa trgovačkim telima kao što su GAFTA, FOSFA, PORAM i federacijama i udruženjima kao što su ICA i Udruženje za koštunjavo i sušeno voće (Nut i Dried Fruit Association).

Saznajte kako SGS može da podrži besprekorno funkcionisanje vašeg poslovanja.